Ekoskola

Baldones vidusskolas Ekoskola 20. septembrī piedalījās gājienā par klimata pārmaiņām “Gājiens Nākotnei” sadarbībā ar Fridays For Future Latvia.Gājiens bija saistīts ar mūsdienās globāli un arī valstiski smagu problēmu – mūsu vides saglabāšanu nākošajām paaudzēm. Tas iekļāva tādus tematus kā strauja dabas resursu iznīcināšana, agrokultūras resursu lietošana bez atjaunošanās, novecojusi tehnoloģija ar dabai kaitīgām vielām, izglītības trūkums par videi draudzīgu dzīvesveidu, dzīvnieku sugu izzušana un tā ietekme.

no images were found