Ekskursija uz Tērvetes dabas parku

5. oktobrī 2.a klase devās ekskursijā uz Tērveti.Trīs lietas,  kas mūs priecēja visvairāk? Krāsainā daba, kas pavērās no skatu torņa. Izzinošā tikšanās ar Rūķu mammu. Vizināšanās vagoniņā.

Visus mūs vienoja prieks! Prieks par Rūķu ciemu un pilsētu, par dabas taku ar dzīvnieku, putnu un tārpiņu izzinošajiem aprakstiem un skulptūriņām!

   Sociālajās zinībās paskatījāmies uz sevi no malas- kādi bijām ekskursijā? Secinājums viennozīmīgs-PRIECĪGI! Vizuālajā mākslā zīmējām sevi Rūķu zemē- Tērvetē.

                                          Kopā ar bērniem priecājās skolotājas Skaidrīte un Anita.