Enerģija

Tēma “Enerģija” mājturībā un tehnoloģijās

Ekoskolas gada tēma ir “Enerģija”, līdz ar to 9. klases skolēni, attālināto mācību laikā, pētīja dažāda veida alternatīvās enerģijas veidus. Skolēni informāciju analizēja un apkopoja prezentācijās. Skolēniem bija jāizvēlas četri alternatīvās enerģijas veidi, skolēnu vidū populārākie no tiem bija saules, vēja, ģeotermālā un biomasas enerģija. Skolēni prezentācijā veica arī analīzi par to, kurš no alternatīvās enerģijas veidiem ir labākais, apkopojot tā plusus un mīnusus, un lielākoties skolēni nosprieda, ka ilgtspējīgākā ir saules un ģeotermālā enerģija.

Uzdevuma otrajā daļā skolēni veidoja vēja turbīnas maketu, kur, pašvadītā mācību veidā, bija nepieciešams pašiem meklēt informāciju par tā izgatavošanu.

Uzdevuma sasniedzamais mērķis bija veicināt skolēnos izpratni par alternatīvās enerģijas veidiem, kā to lietošana ietekmē klimatu un pasauli, kurā mēs dzīvojam, jo ik vienam ir iespēja ietekmēt klimatu.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs R. Tenis