“Ēnu diena”

Šogad “Ēnu diena” notika 14.februārī. Pie 1.-4.klašu skolēniem ciemojās skolotāja un stāstniece Līga Reitere. Līga pastāstīja kā veidojusies viņas dzīves ceļš. Sekoja izglītojošs un atraktīvs stāstījums par saskarsmes spēļu nozīmi karjeras attīstībā senāk un mūsdienās. Skolēni risināja dažādas dzīves situācijas spēļu veidā ar sadarbību, ar uzticēšanos, ar noteikumu izprašanu, ar jaunu risinājumu meklējumiem, ar mērķa sasniegšanu un ar izvērtējumu. Liela uzmanība tika pievērsta arī skolotāja profesijas apguvei.

Vecāko klašu skolēni (5.-12.klase) bija iespēja ēnot dažādu profesiju pārstāvjus individuāli. Kopā ēnu dienās piedalījās 71 skolēni un tika iepazītas ugunsdzēsēja, policista, aktiera, arhitekta, informācijas tehnoloģiju speciālista, pasākuma vadītāja, tetovētāja, mežsaimnieka, pārdevēja, skolotāja, radio ziņu žurnālista, ķirurga, psihologa, pavāra, farmaceita u.c. profesijas. Visvairāk ēnotas tika aktieru profesijas. Bija iespēja ēnot Baldones domes priekšsēdētāja un citu domes darbinieku amatus. Paldies arī Baldones policijai un autoservisa “Nērings” vadībai par atsaucību, ļaujot skolēniem iepazīt savas sapņu profesijas.