Ēnu diena

Ilgi gaidītā Ēnu diena atkal ir ātri pagājusi. Palikušas emocijas, jauni iespaidi un, cerams, nedaudz vairāk izpratnes par sevi un nākotnes nodarbošanos.

Liels prieks, ka ar katru gadu aizvien vairāk skolēnu izvēlas ēnot Baldones pašvaldības un vietējo uzņēmumu darbiniekus. Vispieprasītākās, kā katru gadu, bija pašvaldības policijas un autoservisa (SIA „Nērings”) darbinieku profesijas. Tika ēnotas arī psihologa un fizioterapeita profesiju pārstāves.

Šajā gadā bija negaidīti daudz potenciālo skolotāju un bērnudārza audzinātāju, kas liecina, ka aug jauna pedagogu paaudze.

Ļoti vērtīgs vienmēr bijis mūsu skolēnu vecāku atbalsts un pretimnākšana, veltot laiku un enerģiju ne tikai saviem, bet visas skolas bērniem un jauniešiem. Tā dizainera profesijas noslēpumos ļāva ielūkoties bērnu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” darbiniece Rūta Štrausa. Savukārt iepazīties ar sabiedriskā ēdinātāja profesiju deva iespēju vietējie uzņēmēji – „Burgers 66” īpašnieki – Aizupiešu ģimene.

Ar SIA Rimi Latvia pārtikas ražošanas tehnologa vispusīgo un radošo profesiju vairākas skolnieces varēja iepazīties, pateicoties Intai Stepčenko. Tīna  Grostiņa 2.c klases skolēnus iepazīstināja ar elektriķa profesiju, un bērni uzzināja daudz noderīga arī par elektrodrošību. Ar būvuzrauga Didža Dumbra profesiju iepazinās Artūrs Dumbris.

Pateicoties Jānim Kupčam, skolēni varēja ēnot jūras biologa un ķīmiķa profesiju Hidroekoloģijas institūtā.

Minēti vien daži no vecākiem un profesijām, kuras ēnoja mūsu skolēni. Tāpat tika ēnoti arī Saeimas deputāti, veterinārārsti un daudzi citi interesantu profesiju pārstāvji, tāpēc sakām lielu PALDIES visiem, kuri piedalījās Ēnu dienā.

Pieredzētais tiek pārrunāts skolas gaiteņos, prezentēts klases, sociālo zinību un ekonomikas stundās, un ir gandarījums, ka ar katru gadu skolēni spēj pieņemt patstāvīgākus lēmumus par piedalīšanos Ēnu dienā.

Prieks arī par skolēniem, kuri šajā dienā par prioritāti izvirzīja turpināt mācības skolā.
Inese Grīnvalde