Ēnu dienas

Šogad 15.februārī Ēnu dienu pasākumos piedalījās Baldones vidusskolas 1.-12. klases skolēni.
Sākumskolas (1.-4.klase) skolēni ar savām klases audzinātājām devās iepazīt dažādas profesijas un to pārstāvjus Baldonē, iepazīstoties ar vietējo uzņēmēju un valsts iestāžu darbu.

Paldies par nesavtību, atsaucību un silto uzņemšanu:

Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražotnes “Dzenis”
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Baldones novada pašvaldības
Baldones pasta nodaļas
Kūkotavas
Baldones bibliotēkas
Baldones novada pašvaldības policijas
SIA “Būks”
Baldones kompleksa “Oktāns – A”

vadītājiem, darbiniekiem un katram, kurš veltīja savu laiku, palīdzot saprast, cik daudz labu lietu un darbu tiek darīts Baldonē!

Pie 5. un 6. klases skolniecēm ciemojās bijušās Baldones vidusskolas skolnieces Rūta Štrausa un Laura Krīgere.
Meitenes varēja iepazīties ar kosmetologa un friziera profesijām.
Paldies par interesanto stāstījumu un veltīto laiku!

Savukārt 5. un 6.klašu puiši devās iepazīt Autoservisa “Nērings” darbinieku ikdienu. Paldies par atsaucību tā īpašniekam Aigaram Nēringam un visai komandai par to, ka radījāt priekšstatu, kas ir īsts serviss!

7.-12. klašu skolēni “ēnoja” katrs paša izvēlētās profesijas pārstāvi.
Tika iepazītas gan kultūras pasākumu organizatora, veterinārārsta, policista, ķirurga, vizāžista, friziera, arhitekta, skolotāja, sporta trenera, NBS pārstāvju, aktiera, medmāsas, bērnu dārza audzinātājas, grāmatvedes, gida, TV 3 žurnālista, IT speciālista, advokāta, bāriņtiesas, ugunsdzēsēja, jauniešu lietu speciālista un daudzas citas profesijas.