Erasmus+ projekta “Saglabāsim dabu izglītojot” dalībnieki viesojas Baldones vidusskolā

Baldones vidusskola sadarbībā ar vēl četrām skolām no Eiropas īsteno Erasmus+ KA229 projektu “Saglabāsim dabu izglītojot” (”Save the Nature through Education”). Projekta mērķis ir informēt skolēnus, skolotājus un citus interesentus par aktuālām vides problēmām un to risinājumiem, veicināt izpratni par dabas nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī iepazīt dalībvalstu kultūru un tradīcijas, pedagogiem dalīties pieredzē par dažādām mācību metodēm un pieejām.

            Mācību mobilitātē Baldones vidusskolā no 19. līdz 23. septembrim piedalījās Polijas, Turcijas, Rumānijas un Grieķijas skolu pārstāvji. Tikšanās laikā notika viesu iepazīstināšana ar Baldones vidusskolu, “ledus laušanas” un komandas saliedēšanas aktivitātes, radošā darbnīca, kurā skolēni gatavoja no sadzīves atkritumiem tvertnes izmantotā papīra uzglabāšanai, lai pēc tam nodotu to otrreizējai pārstrādei, kā arī skolēni plānoja un prezentēja, sadarbojoties starptautiskās grupās, sociālo kampaņu, lai mazinātu un novērstu gaisa un jūru piesārņojumu. Angļu valodas skolotāja Jana Babre-Laime un Kristiāna Smiltiņa, izmantojot dažādas mācību metodes (“Reality Pedagogy & Cooperative Learning”), vadīja stundas par gaisa un jūras piesārņojumu, atkritumu samazināšanu, otrreizējo izmantošanu un pārstrādi gan mūsu, gan viesu skolēniem. Tika organizēta arī mācību ekskursija uz poligonu “Getliņi”, kuras laikā dalībnieki iepazinās ar atkritumu šķirošanas nozīmi, pārstrādi, biogāzes iegūšanu un tās izmantošanu siltumnīcās, lai audzētu dārzeņus. Projekta dalībnieki apmeklēja arī Baldones observatoriju un piedalījās fizikas un ķīmijas eksperimentos. Mācību ekskursijas uz Jūrmalu, Vecrīgu un Cēsīm paplašināja priekšstatu par Latvijas kultūru un tradīcijām.

            Dalība Erasmus+ projektā “Saglabāsim dabu izglītojot” ir vērtīga pieredze mūsu skolas skolēniem un skolotājiem, jo tiek papildinātas zināšanas par vides problēmām Latvijā un pasaulē, par dabas nozīmi planētas pastāvēšanā un ilgtspējā, samazinot toleranci pret piesārņošanu un pārmērīgu dabas resursu tērēšanu. Turpmākajā dzīvē ir būtiskas arī pilnveidotās angļu valodas, informācijas tehnoloģiju, prezentēšanas un komunikācijas prasmes, kā arī iegūtie draugi Eiropas Savienībā.

 Sanita Mežiniece,

Baldones vidusskolas Erasmus+ projektu koordinatore