Erasmus+ projekts

Jaunajā vidusskolēniem “Media and Information Literacy: Learning to Think Critically” (“Medijpratība: mācāmies domāt kritiski”) uz plānošanas sapulci Zagrebā, Horvātijā, no 5. līdz 8. decembrim devās angļu valodas skolotāja Kristiāna Smiltiņa un sociālo zinātņu skolotāja Sanita Mežiniece, lai kopā ar horvātu, itāļu, turku, portugāļu un islandiešu partneriem lemtu par nozīmīgiem aspektiem projekta īstenošanā. Mobilitātes laikā tika nodibināts kontakts ar jaunajiem partneriem, saskaņoti mobilitāšu datumi un panākta vienošanās par turpmāko mobilitāšu norises kārtību, tematiem un nodarbībām, tika izskaidrotas projekta budžeta pozīcijas un iepazīta horvātu kultūra – gan ēdiens, gan arhitektūra, gan dažādas Ziemassvētku tradīcijas.