Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību

Aprīļa sākumā tika apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fondam iesniegtais vides aizsardzības projekts. Projekta mērķis ir veicināt Ķekaviņas upes un tās krastu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, izstrādājot priekšlikumus perspektīvam Ķekaviņas upes apsaimniekošanas plānam pilsētas robežās un noteikt upes pilotteritoriju ainavas sakopšanai. Vairāk par projektu lasi šeit.