Fizikas stunda

Lai nostiprinātu zināšanas par tēmu “Visuma uzbūve”, 9.a un 9.b klases skolēni izveidoja dažādus maketus.
Alda Zālmane, fizikas skolotāja