Informācija

Narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids Baldones vidusskolā

Informējam, ka 11.04.2022. Baldones vidusskolā sadarbībā ar Valsts policiju un Ķekavas reģionālo policiju notika iepriekš plānots narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids 6.-12.klasēs, izmantojot kinologu apmācītus suņus. Reida iniciators – Baldones vidusskola.  Reida mērķis – preventīvi diagnosticēt narkotisko un psihotropo vielu iespējamo uzglabāšanu, lietošanu, izplatīšanu Baldones vidusskolā.

Reida laikā tika slēgta skolēnu garderobe, izejas un ieejas durvis. Minētie ierobežojumi bija spēkā līdz reida beigām. Otrās un trešās mācību stundas laikā Valsts policijas kinologi ar suņiem apsekoja 6.-12.klašu izglītojamos mācību telpās.

Reida laikā Baldones vidusskolā tika konstatētas pamatotas aizdomas par narkotiskās darbības vielu iespējamu klātbūtni atsevišķiem skolēniem. Valsts policija turpina veikt operatīvās un tiesiskās darbības likumā noteiktā kārtībā. Ir notikusi tūlītēja skolas sociālās pedagoģes I.Bēmeres saziņa ar aizdomās turamo izglītojamo vecākiem.

Paužam gandarījumu par skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku sapratni reida laikā.

 Izsakām pateicību Valsts policijas Baložu iecirkņa inspektoriem un kinologiem, Ķekavas reģionālās policijas inspektoriem par  sadarbību.

Baldones vidusskolas administrācija,

sociālā pedagoģe I.Bēmere (27841411)