Informācija vecākiem par 2014./2015.m.g.

Cien.vecāki!

Baldones vidusskola sagādās saviem 1.-9.klases izglītojamajiem dienasgrāmatas, (vidusskolēni izmantos e-dienasgrāmatas);
apliecības tiem, kuri tās vēl nav iegādājušies,
mācību grāmatas un darba burtnīcas.

Skolas administrācija

Gaidām savus skolēnus
2014.gada 1.septembrī plkst. 9:00 !

1. un 12.klase skolā ierodas plkst. 8:30.
Klases audzinātājs jūs gaidīs  mācību kabinetā.
Svinīgā līnija notiks skolas pagalmā, pēc tam – klases stunda.