Informācija vecākiem un skolēniem

Baldones vidusskolas telpās darbojas trīs patstāvīgas iestādes:

  • Baldones vidusskola;
  • Baldones mākslas skola;
  • Bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”.

Katrai iestādei ir savi noteikumi, sava ieeja.
1. Baldones vidusskolā mācību stundas notiek pēc stundu saraksta.
2. Pēc stundām skolēni:

  • dodas uz Baldones vidusskolas fakultatīvajām nodarbībām, konsultācijām, interešu izglītības pulciņiem, sporta nodarbībām;
  • dodas uz Mākslas skolu, ņemot līdzi virsdrēbes no garderobes. Ieeja Mākslas skolā – caur garderobi vai vecā korpusa 1.stāva iekšdurvīm, vai caur Mākslas skolas ārdurvīm;
  • dodas uz bērnu centru „Baltais ērglis” pa 3.korpusa 3.stāva durvīm vai bērnu centra ārdurvīm;
  • dodas mājup.

3. 1. – 4. klašu skolēni uz launagu skolas ēdnīcā dodas patstāvīgi vai skolotāja pavadībā plkst. 14:00 (bērnu centra darbinieki atgādina launaga laika sākumu).
4. Mākslas skolu vecāki apmeklē, tikai ieejot pa Mākslas skolas ārdurvīm no Rīgas ielas puses.
5. Pēc Mākslas skolas nodarbībām skolēni Baldones vidusskolas telpās neatgriežas.
6. Ja skolēnam jāatgriežas bērnu centrā, tad jāiet pa bērnu centra ārdurvīm, kas atrodas pie strūklakas. Skolēniem ir piešķirts ieejas kods, kuru drīkst izmantot, tikai ejot uz bērnu centru.
7. Baldones vidusskolas skolēnu garderobe strādā līdz plkst. 16:00

Par interesējošiem jautājumiem lūdzu vērsties pie attiecīgās iestādes vadības.