Narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids Baldones vidusskolā

Informējam, ka 11.02.2020. Baldones vidusskolā sadarbībā ar Baldones novada pašvaldības policiju un Valsts policiju notika iepriekš plānots narkotisko un psihotropo vielu kontroles reids 6.-12.klasēs, izmantojot kinologu apmācītus suņus. Reida iniciators – Baldones vidusskola.  Reida mērķis – preventīvi diagnosticēt narkotisko un psihotropo vielu iespējamo uzglabāšanu, lietošanu, izplatīšanu Baldones vidusskolā.

Reida laikā tika slēgta skolēnu garderobe, izejas un ieejas durvis. Minētie ierobežojumi bija spēkā līdz reida beigām. Otrās mācību stundas laikā Valsts policijas kinologi ar suņiem apsekoja 6.-12.klašu izglītojamos mācību telpās.

Reida laikā Baldones vidusskolā tika konstatētas pamatotas aizdomas par to, ka atsevišķi izglītojamie uzglabājuši un lietojuši narkotiskās vielas un Valsts policija turpina veikt operatīvās un tiesiskās darbības likumā noteiktā kārtībā. Ir notikusi tūlītēja skolas sociālās pedagoģes I.Bēmeres telefoniska sazināšanās ar aizdomās turamo izglītojamo vecākiem.

Paužam gandarījumu par skolēnu atsaucību un sapratni reida laikā. Izsakām pateicību Valsts policijas Baložu iecirkņa inspektoriem un kinologiem, Baldones novada pašvaldības  policijas inspektoriem par  sadarbību.

Baldones vidusskolas administrācija,

sociālā pedagoģe I.Bēmere (27841411)