Paveiktais 2014./2015.m.g.

1. semestrī

1. semestris Baldones vidusskolā ir bijis dažādiem notikumiem piepildīts. Informāciju par paveikto var atrast skolas mājaslapā www.baldonesvsk.lv, kurā ir gan notikumu kalendārs, gan iknedēļas ciklogramma.

Lielākais darbs šinī mācību gadā ir bijis, gatavojoties skolas akreditācijai. Tagad mūsu skola un izglītības programmas atkal akreditētas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem.
1.semestrī skolā atzīmējām tradicionālos pasākumus – Zinību dienu, Skolotāju dienu. Pārbaudījumus 5. un 10.klasei bija sagatavojuši vecāko klašu skolēni. Novembrī skolā notika plašs un bagātīgs Mārtiņdienas gadatirgus.

Sākumskolas skolēni septembrī veidoja tradicionālos ziedu paklājus, šogad par tēmu „Lietussargi”.
19.09. skolā viesojās leļļu teātris.
19.septembrī Baldones vidusskolā notika ugunsdzēsības taktiskās mācības.
15.oktobrī skolas zālē 3.- 6.klašu tikās ar bērnu rakstnieku Māri Runguli. 3.klašu skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu viesim – skandēja viņa sarakstītos dzejoļus un nodziedāja dziesmas ar M.Runguļa dzeju. Skolēni noklausījās rakstnieka stāstītos un lasītos stāstus un varēja saņemt rakstnieka autogrāfu.
Konkursā “Mans talants Latvijai” 1. vietu sākumskolas posmā ieguva Karlīna Bunkše, izpildot skaistus un sarežģītus vingrojumus, bet skatītāju simpātijas – Jēkaba un Kārļa Ozolu skaitītais dzejolis. Vidusskolā 1. vietu un skatītāju simpātijas saņēma Dana Esteri Damlamajana un Kristaps Vanags ar hip-hop deju priekšnesumu.
11.novembrī skolēni piedalījās Baldones novada domes organizētajā lāpu gājienā.
Koncertā par godu Latvijas dzimšanas dienai šogad skolā viesojās rakstniece un režisore Dace Priede, mūziķis Jānis Radziņš un dziedātāja Aneta Tarasova.
20. novembrī vecākiem bija iespēja satikties un aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem, noklausīties psiholoģes Ivetas Aunītes lekciju par bērnu audzināšanu. Arī šogad piedāvājām vecākiem iespēju iejusties skolotāju lomā. Ilze Kupča 1.b klases skolēniem pastāstīja par Ziemassvētku tradīcijām, Linda Beikerte 4.b klases skolēniem stāstīja par vēsturi, savukārt Normans Graustiņš ar vidusskolēniem runāja par tēmu „Darba devēji un ņēmēji”.
26.11. skolā viesojās prakse.lv pārstāvji un stāstīja par karjeras iespējām.
Šajā mācību gadā Baldones vidusskola ir iesaistījusies Ekoskolas projektā, skolas gada tēma – skolas vide un apkārtne. Tika izveidota Ekoskolas padome, skolēnu līdzpārvalde izsludināja Ekoskolas kodeksa konkursu. Konkursā uzvarēja Arņa Lamberta un Venta Feldmaņa devīze „Būsim ekotīri, sauksim to par savu dzīvi”! Autori un 2.vietas ieguvējs Kristers Suķis saņēma ekoloģiskas un veselīgas balvas. No 24.līdz 28. novembrim Baldones vidusskolā notika Ekoskolas Rīcības nedēļa. Skolas foajē tika izvietoti SIA „Marss” atkritumu šķirošanas konteineri. Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji aicināja skolas biedrus būt rūpīgiem pret skolas vidi, šķirot atkritumus – papīru, PET pudeles un baterijas, piedalīties makulatūras un bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”. 11.klases skolēni devās uz Baldones mūzikas skolu, lai pastāstītu citiem Baldones skolēniem par savu ieguldīto darbu Ķekaviņas upes izpētē un aizsardzībā, aicinot skolēnus būt saudzīgiem un atbildīgiem pret apkārtējo vidi.
Baldones vidusskolas 10.klases skolēni Kristers Suķis, Mareks Brigmanis, Megija Berele un Agija Presa piedalījās konkursā “Iedves kartonā dzīvību!” un, izmantojot ķīmijā gūtās zināšanas un prasmes par kartona pārstrādi un tā otrreizēju lietojumu, izveidoja no kartona dažādus trauciņus (att.).
11.klases komanda piedalījās Baltijas lielākajā energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju pasākumā – Zaļo tehnoloģiju darbnīcas izstādē “Vide un enerģija 2014”. Viņiem bija iespēja sacensties konkursā “Izveido labāko vēja ģeneratoru” un spēlē “Atkritumu šķirošanas cirks”. Šinī konkursā Baldones vidusskolēni ieguva 1.vietu un saņēma balvu – Ventspils Democentra apmeklējumu.
Decembrī sākumskolas skolēniem pirmdienās bija Adventes rīti un notika sākumskolas skolēnu veidoto rūķu izstāde.
6.-12. decembrī skolā bija aplūkojama ceļojošā izstāde „Baltijas ceļš”.
18. decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākums ar skolēnu sagatavotajiem priekšnesumiem un balli. 19. decembrī skolēni noklausījās svētku koncertu, saņēma liecības un apbalvojumus par teicamām un labām sekmēm un devās Ziemassvētku brīvdienās.
Skola ir iesaistījusies makulatūras un bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
Skolēni izstrādāja ētikas kodeksu – vissvarīgās lietas, kas jāievēro skolā.

Klašu pasākumi
Paralēli skolas pasākumiem notika pasākumi klašu ietvaros. Tematiskie klašu vakari ir īpaši raksturīgi sākumskolai. Klašu vakari veltīti Miķeļdienai, Helovīniem, Ziemassvētkiem. 4.b klase organizēja viktorīnu, 5.a klase – slavenību vakaru.
1.b, 2.b, 4.a klases skolēni zīmēja Ziemassvētku apsveikumus labdarībai.
2.a klase piedalījās zīmējumu konkursā „Ātrā palīdzība bērna acīm”.
3.a klase piedalījās Dabas muzeja zīmējumu konkursā „Mežā” un balvā ieguva iespēju visai klasei apmeklēt muzeju.
3.b, 9.k klase piedalījās zīļu vākšanas konkursā.
5.b klase piedalījās Ecolines organizētajā konkursā „Mūsu sapņu ekskursija” ar pašu veidotu filmiņu un iesūtīja apsveikumus www.apsveikumslatvijai.lv.
8.b klases skolniece Enija Miezīte piedalījās konkursā „Gudrs, vēl gudrāks”, un iekļuva pusfinālā.
9.klases piedalījās laikraksta „Diena” rīkotajā konkursā „Kas notiek?”
11.klase Zaļo tehnoloģiju darbnīcu konkursā “Izveido labāko vēja ģeneratoru” un spēlē “Atkritumu šķirošanas cirks” ieguva 1. vietu.
11.klase iesaistījās projektā „Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību”, un sagatavoja noslēguma pasākumus un prezentācijas Baldones vidusskolā un Mūzikas skolā.

Ekskursijas
1.a, 2.b klase devās ekskursijā uz Ausekļa dzirnavām un Briežu dārzu.
1.b klase apmeklēja Daugavas muzeju, Doles salu, Salaspili.
2.a klase devās ekskursijā uz Lielvārdi, aplūkoja pili, skulptūru dārzu un apmeklēja Lielvārdes eksperimentu centru.
3.a, 4.a klase devās ekskursijā uz Līgatni, iepazinās ar papīra liešanu un Līgatnes zvēru takām.
3.b, 4.b klase devās ekskursijā uz Lāču maiznīcu.
5.a klase devās pārgājienā uz Riekstukalnu.
6.a klase viesojās Ādažu čipsos.
6.b klase devās uz Rīgu, uz Tehnoannas pagrabiem.
7.a, 7.b klase apmeklēja Gaismas pili, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju.
4.c, 7.c klase devās ekskursijā uz Skrīveriem un apmeklēja Daugmales funkcionālo centru.
8.a, 8.b klase devās ekskursijā uz Siguldu un Līgatni.
9.b, 10.klase apmeklēja Gaismas pili un Šokolādes muzeju.
9.a, 11., 12.klase apmeklēja Ainažu. jūrskolas muzeju.
11.klase par uzvaru Zaļo tehnoloģiju darbnīcu konkursā devās uz Ventspils Democentru.
12. klase devās ekskursijā uz Stokholmu.
Uz Zinātnieku nakts pasākumiem devās 10., 11., 12. kl. skolēni.

Koncerti, izrādes
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klase apmeklēja koncertlektorijus.
3.a, 3.b, 4.a, klases skolēni noskatījās baletu „Karlsons lido”.
7.b klase noskatījās izrādi „Freilenīte” Dailes teātrī.
9.k klase apmeklēja muzikālu izrādi „Sniegbaltītes skola”.
9.a, 12. klases skolēni noskatījās izrādi „Revidents” Jaunajā Rīgas teātrī.

Drošība
Skolēni tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem. Sākumskolā īpašu uzmanību pievērš ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai.
03.-04.09.2014. skolotāji noklausījās kursus „Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi”, „Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes”, „Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā”.
19.septembrī notika ugunsdzēsības taktiskās mācības.
2.a klase piedalījās zīmējumu konkursā „Ātrā palīdzība bērna acīm”, veltītam ātrās palīdzības 110 gadadienai.
6.a klases stundās viesojās Dardedzes pārstāvji.
Skolēni izstrādāja skolas ētikas kodeksu.

Karjera
Klases stundās tika pārrunāta profesiju daudzveidība, tālākizglītības iespējas, darbam nepieciešamās īpašības un prasmes. Apmeklējot izstādes, pasākumus un koncertus, skolēni gūst ieskatu dažādās ar mākslu un dabu saistītās profesijās – mākslinieks, mūziķis, biologs, zoologs, vēsturnieks u.c. Vidusskolēni apmeklēja Zinātnieku nakts pasākumus.
Vecāku dienā vecāki vadīja skolēniem stundas.
1.a, 7.a klase – ieskats vecāku profesijās.
2.a klase tikās ar policistiem, ugunsdzēsējiem, medicīnas darbiniekiem.
5.b klases skolēniem Teo Ralfa mamma organizēja nodarbību par radio staciju darbību un to iekārtām.
26.11. notika prakse.lv pārstāvju lekcija vidusskolēniem par karjeras iespējām.

Patriotiskā audzināšana
Patriotismam un valstiskajiem un gadskārtu svētkiem tika veltītas audzināšanas stundas.
Latvijas dzimšanas dienā šogad skolēni rakstīja novēlējumus Latvijai, kas, rotāti ar magonēm, tika izvietoti pie ziņojumu dēļa. Skolēni piedalījās lāpu gājienā, noklausījās Latvijas dzimšanas dienai veltītu koncertu. Skolēni izgatavoja krāsainus lukturīšus, kurus Lāčplēša dienā novietoja pie skolas ārdurvīm un izlika latviešu zīmes „Jumis” veidolā skolas pagalmā.
6.-12. decembrī skolas lasītavā bija izvietota ceļojošā izstāde „Baltijas ceļš”.
2.b klases skolēni noskatījās filmu „Latvija cauri laiku laikiem”.
4.a, 4.b klase svinīgajai līnijai veidoja filmu „Ar ko tu lepojies Baldonē?”
5.b klases skolēni iesūtīja apsveikumus www.apsveikumslatvijai.lv.

Sadarbība ar vecākiem
• Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī).
• Telefonsarunas.
• Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē.
• Tematiskās vecāku sapulces.
• Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs.
• Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem.
• Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā.
• Vecāku sapulcēs piedalās psiholoģe R.Tempelfelde, sociālais pedagogs I.Zagorska, logopēde I.Starta, medmāsa A.Čodore.
• Vecāku diena 20. novembrī – ieradās 44 vecāki.
• Vecāku padomes sapulces.
• Skolas padomes sapulce.
• Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā.
• Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu.
• Vecāku vadītās stundas Vecāku dienā.
• 20. novembrī notika Ivetas Aunītes lekcija vecākiem par bērnu audzināšanu.

Veiksmes:
Kā semestra veiksmes jāatzīmē:
• sākumskolas veidotais Mārtiņdienas gadatirgus,
• konkurss “Mans talants Latvijai”,
• Ziemassvētku diskotēka, kurā šogad meitenēm bija jāierodas kleitās, puišiem – svinīgi ģērbtiem, un līdzi jāņem groziņi,
• ētikas kodeksa izstrāde,
• skolas iesaistīšanās Ekoskolas projektā.

Interešu izglītība
Interešu izglītībā galvenā aktualitāte ir šīsvasaras skolēnu Dziesmu un deju svētki.
Skola piedāvā visu veidu interešu izglītības programmas: kultūrizglītībā, sportā, tehniskajā jaunradē un citās izglītojošās programmās, nodrošinot saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmes iespējas. Šajā mācību gadā skolā darbojas 25 pulciņi. Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, klašu audzinātājiem jāmudina skolēni iesaistīties interešu izglītības pulciņos.

2. semestrī

Šis pavasaris skolā bija ārkārtīgi piesātināts – notika gan tradicionālie, ikgadējie skolas pasākumi, gan desmitgades notikums – skolas salidojums.
13.02. skolā norisinājās konkurss „Meklējam Valentīnu”. Uzvarētāju pārim bija iespēja aprunāties divatā, apēst pašceptu keksiņu un izdzert sulas glāzi!
13.02. Sākumskolas metodiskā komisija organizēja lekcijas skolēniem par glābšanas dienesta darbu un zvaniem uz 112.
20.-22.02. Ekonomikas pulciņa skolēni piedalījās Ekoskolu ziemas forumā Ulbrokas vidusskolā.
24.02. skolēni piedalījās Pierīgas novadu sacensībās daudzcīņā.
27.02. norisinājās Žetona vakars 12. klasei. Skolēni bija sagatavojuši filmu.
Februārī skolēni aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus skolā, pēc tam labi nostartēja Pierīgā un beigu beigās ieguva godalgotas vietas valstī.
3.martā, Vecāku dienā, skolā ieradās patīkami daudz vecāku – 73.
Martā notika Rainim un Aspazijai veltīti pasākumi, daiļrunas konkursi visām klašu grupām.
22.04. notika tradicionālās Ielu stafetes.
24. aprīlī Lielās talkas ietvaros skolēni sakopa skolu un apkārtni.
Aprīlī skolā noslēdzās ikgadējais konkurss „Labākā klase”. Pamatskolas grupā 1. vietu ieguva 9.a klase (audzinātāja Dace Cekula), vidusskolas posmā 1.vietu ieguva 11. klase (audzinātāja B. Lūce). Pamatskolas posmā 2.vietu ieguva 6.a (L.Šūpole-Tene) un 6.b (D.Leveika) klase. Pamatskolas uzvarētājiem bija iespēja apmeklēt Maskavas cirka izrādi „Arēnā Rīga”, bet viņi šo iespēju neizmantoja, tāpēc izrādi noskatījās abas sestās klases un olimpiāžu laureāti. Savukārt 11.klase sacentās boulinga spēlē.
Sākumskola organizēja Rainim un Aspazijai veltītu daiļrunas konkursu.
1.maijā – skolas 60 gadu jubilejas salidojums. Svinīgā daļa norisinājās sporta kompleksā. Pasākums izdevās sirsnīgs un skaists. 12.klases skolnieka Kristapa Prūša filmēto video var noskatīties skolas mājas lapā.
8.maijā olimpiāžu, sacensību un konkursu laureāti un vecāki tika aicināti uz Pieņemšanu pie direktores.
Interešu dienā, kas šogad notika 13. maijā, skolā norisinājās šaha un dambretes turnīri, skolēni varēja iemēģināt roku radošajās darbnīcās, minēt mīklas un darboties pie datora.
15. maijā – pēdējais zvans 9. un 12. klasēm. Sākumskolas un pamatskolas skolēni kā parasti bija sagatavojuši uzdevumus, tomēr atšķirībā no citiem gadiem šoreiz lietus dēļ visi uzdevumi tika veikti skolā.
25.-29. maijs – projektu nedēļa.
Konkursā „Labākais vidusskolēns” šogad divi laureāti – Luīze Graustiņa un Arnis Lamberts ar pilnīgi vienādu punktu skaitu dalīja 1. vietu un naudas balvu.
Izlaidums 9. klasēm – 11. jūnijā. Izlaidums 12.klasei – 30. jūnijā, kopā ar sertifikātu saņemšanu.
Skola turpina darboties ekoskolas programmā. Ir izveidots ekoskolas stends. Sākumskolas skolēni rakstīja idejas uz zaļajām plaukstiņām.
Informācija par skolā paveikto ir ievietota mājaslapā www.baldonesvsk.lv.

Klašu pasākumi
Lielākā daļa klašu organizēja mācību gada noslēguma pasākumu un tematiskos klašu vakarus, īpaši sākumskolā.
2.a klase veidoja tematisko klašu vakaru Lieldienu noskaņās un organizēja konkursu „Vai tu zini?”
2.b klase rakstīja vēstules Valentīndienā, spēlēja spēles.
2.b klase piedalījās konkursā „Dārznīca 2014” un „Baltais stārķis”.
3.a klase organizēja konkursu „Erudīts”, veidoja improvizētas teātra izrādes.
3.a klase piedalījās Dabas muzeja rīkotajā konkursā „Dziļāk mežā” un nopelnīja uzvaru.
5.b klase piedalījās bērnu zīmējumu konkursā „Izveido savu ilustrāciju publicēšanai e-grāmatā”.
6.a, 8.b, 9.a klase piedalījās ZZ čempionātā.
7.c klase piedalījās talkā Dzīvnieku sētā Pulkarnē.
9.k klase reizi nedēļā devās strādāt Ķekavas dārzniecībā.
11.klase piedalījās Jenču laivu organizētajā konkursā un balvā ieguva iespēju doties 20 km laivošanas piedzīvojumā pa Misas upi. Martā 11.klase devās velotūrē uz Zejas ezeru.

Ekskursijas
1.a klase devās uz „Saules kalnu” Zaķumuižā.
1.b klase apmeklēja Plūdoņa muzeju, Bauskas pilsdrupas, Zorģu labirintu.
2.a klase devās ekskursijā uz Rīgu – apskatīja Doma baznīcu, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas televīziju.
2.a klase devās ekskursijā uz Plūdoņa muzeju, Bauskas pili, motormuzeju.
2.a klase devās pārgājienā pa Baldones apkārtnes mežiem.
2.b klase apmeklēja uz Rīgas lidostu, aviācijas muzeju.
2.b klase izstaigāja Sauleskalnu.
3.a klase skatījās, kā Līgatnē lej papīru, izstaigāja zvēru takas.
3.a, 4.a klase devās uz salmu muzeju Tukumā un izstaigāja baskāju taku Valgumā.
3.b klase apmeklēja Rīgas zooloģisko dārzu un televīzijas torni.
4.b klase apmeklēja Vecrīgu un televīzijas torni.
4.c, 7.c, 9.k klases skolēni devās ekskursijā uz Rīgu un Daugmales multifunkcionālo centru.
5.a klase devās pārgājienā uz Riekstukalnu.
5.a klase apmeklēja Rīgas Zooloģisko dārzu.
5.b, 6.b klase devās ekskursijā uz Tartu.
6.a, 8.a klase apskatīja Cēsu pilsdrupas un apmeklēja „Zinoo centru”
7.a, 7.b klase devās ekskursijā uz Rīgu.
7.c klase apmeklēja Skrīveru ievērojamākās vietas.
8.b klase slēpoja Riekstukalnā.
9.a klase devās labdarības braucienā uz dzīvnieku patversmi „Mežvairogi”.
9.b klase devās mācību ekskursijā uz Latvijas vēstures muzeju.
11.klase apmeklēja Baldones observatoriju.

Koncerti, izrādes, izstādes
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klase apmeklēja koncertlektorijus.
3.a, 4.a klase apskatīja gleznu izstādi Pēterbaznīcā.
3.a, 3.b, 4.a klase devās uz izrādi „Pīters Pens” Dailes teātrī un 3.a klase noskatījās arī baletu „Karlsons lido”.
6.a, 6.b klase apmeklēja Maskavas cirka izrādi „Arēnā Rīga”.
8.b klase devās uz izstādi „Titāniks”.
9.a klase noskatījās izrādi „Izraidītie” Dailes teātrī.
9.a, 9.b klase apmeklēja izstādi „Skola 2015”.

Patriotiskā audzināšana
Patriotismam un valstiskajiem un gadskārtu svētkiem tika veltītas audzināšanas stundas. Skolēni runāja par Latvijai nozīmīgām dienām, noskatījās tematiskās videofilmas. Skola ir iesaistījusies Ekoskolas programmā, un skolēni vairāk pievērš uzmanību skolas videi un apkārtnei.
1.a klase rīkoja klases zīmējumu izstādi „Torte Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienai”.
1.b klase kopā ar vecākiem iekārtos atpūtas stūrīti Ķekaviņas upes krastā pie Dzirnavu ielas tilta. Skolēni kopā ar vecākiem tīrīs Ķekaviņas krastus, ierīkos puķu dobi, putnu būri, soliņu.
2.a klase organizēja Raiņa un Aspazijas dzimšanas dienai veltītu pasākumu.
3.a klase tikās ar A.Pilmani un runāja par ekoskolas projektu.
3.a klase tikās ar skolotāju S.Goldbergu, apskatīja Baltijas ceļa ceļojošo izstādi, piedalījās Lāčplēša dienas pasākumos.
4.a klases skolēni iepazinās ar jaunsardzes darbību.
5.a, 5.b klase piedalījās ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”.
5.b, 6.b klase piedalījās „Eiropas eksāmenā”.
7.c klase gatavoja latviešu ēdienus un noformēja galdu Latvijas karoga krāsās; mācījās dziesmas par Latviju.

Skolēnu izpēte
Pasākumi, kas veikti klašu stundu ietvaros:
• 1.a klase – „Vai bērns ir adaptējies skolā”?, „Vai esmu bijis kārtīgs skolnieks”?
• 1.b klase –klases portrets.
• 2.a klase – nepabeigtie teikumi. Mācības un brīvais laiks.
• 2.b, 3.a, 6.a, 8.a klase – kā tu jūties skolā?
• 3.b klase – sadarbībā ar sociālo pedagogu pētīja klases savstarpējās attiecības.
• 4.a klase – saskarsmes prasmju pašvērtējums.
• 5.a klase – kolektīvā vēstule „Kas man tevī patīk”, diskusija, projektīvais domraksts „Mūsu klase pēc 10 gadiem”, sociāli psiholoģiskais treniņš „Komplimenti”, cilvēka konstruktīvais zīmējums no ģeometriskām figūrām, spēle „Visi kā viens”.
• 5.b klase – mani nākotnes un mācību mērķi.
• 6.b klase – sevis izzināšana.
• 7.b klase – sarunas, sekmju un kavējumu analīze.
• 8.b – aptauja par mācībām un brīvo laiku.
• 9.a aizpildīja anketu „Mēs un vecāki”.
• 10.klase pildīja testu „Mācīšanās motivācija”

Sadarbība ar vecākiem
• Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī).
• Telefonsarunas.
• Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē.
• Tematiskās vecāku sapulces.
• Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs.
• Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem.
• Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā.
• Vecāku sapulcēs piedalās atbalsta personāla pārstāvji
• Pieaug Vecāku dienas apmeklējums. 20. novembrī ieradās 44 vecāki, 3. martā – 73 vecāki.
• Vecāku padomes sapulces.
• Skolas padomes sapulce.
• Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā.
• Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu.

Veiksmes:
Kā semestra veiksmes jāatzīmē:
• individuālās pārrunas ar klašu audzinātājiem,
• vecāku dienas apmeklētāju skaita pieaugums,
• skolas iesaistīšanās ekoskolas projektā.

Neveiksmes:
• klases kūtri iesaistās konkursos un pasākumos ārpus skolas,
• skolā ir skolēnu dežūras, tomēr aktivitāte turpina samazināties.

Interešu izglītība
Interešu izglītībā galvenā aktualitāte ir šīsvasaras skolēnu Dziesmu un deju svētki.
Skola piedāvā visu veidu interešu izglītības programmas: kultūrizglītībā, sportā, tehniskajā jaunradē un citās izglītojošās programmās, nodrošinot saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmes iespējas. Šajā mācību gadā skolā darbojas 25 pulciņi. Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, klašu audzinātājiem jāmudina skolēni vairāk iesaistīties interešu izglītības pulciņos.
13. maijā, Interešu dienā, katrs pulciņš rādīja paveikto. Bibliotēkā un vestibilā notika izstādes, norisinājās šaha un dambretes turnīri, skolēni varēja iemēģināt roku radošajās darbnīcās, minēt mīklas un darboties pie datora. Interešu dienas koncerts šogad rīkots netika, jo koris un deju kolektīvs savu varēšanu parādīja daudzajās skatēs.

Veiksmes:
• skolas koris piedalās Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
• skolā joprojām populārākais ir informātikas pulciņš,
• literārā, informātikas, dambretes un šaha pulciņa dalībnieki piedalījās konkursos ārpus skolas.
Neveiksmes:
• nevienam deju kolektīvam nav izdevies izcīnīt iespēju piedalīties Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
• ņemot vērā noslodzi, stundu un konsultāciju grafiku, skolēniem grūti atrast laiku, lai aktīvāk iesaistītos interešu izglītības pulciņos.