Paveiktais 2015./2016.m.g.

1. semestrī

1.semestrī skolā atzīmējām tradicionālos pasākumus – Zinību dienu, Skolotāju dienu. Sākumskolas skolēni septembrī veidoja tradicionālos ziedu paklājus, šīgada tēma „Ziedu upe”.
Pārbaudījumus 5. un 10.klasei bija sagatavojuši vecāko klašu skolēni.
18. septembrī skolā viesojās teātris ar izrādi “Ai-kā-sāp”.
Novembrī skolā notika plašs un bagātīgs Mārtiņdienas gadatirgus.
Konkursā “Mans talants Latvijai” šogad bija neierasti daudz dalībnieku, gan skolēnu, gan skolotāju – kopā 34 priekšnesumi. 1. vietu un skatītāju simpātijas ieguva Rebeka Skolmeistere.
11.novembrī skolēni piedalījās Baldones novada domes organizētajā lāpu gājienā.
Ar uzvedumu par godu Latvijas dzimšanas dienai šogad skolā viesojās Inta Paleja.
24. novembrī Vecāku dienā vecākiem bija iespēja satikties un aprunāties ar mācību priekšmetu skolotājiem.
Šajā mācību gadā Baldones vidusskola turpina darbu Ekoskolas projektā, skolas gada tēma – veselīgs dzīvesveids. Ekoskolas padomi šogad vada skolotāja Elīna Spolīte. 4. novembrī, skolas aktu zālē norisinājās Ekoskolas rīcības diena saistībā ar veselīgu dzīvesveidu un klimata pārmaiņām. Rīcības dienā tika gatavotas “Gandrīz ideālas uzkodas ar āboliem”. Notika erudītu konkurss par klimata pārmaiņām un veselīgu uzturu. Tika organizētas radošas aktivitātes un notika zīmējumu un fotokonkurss „Mana Zaļā Latvija”. Pasākumā piedalījās Baldones vidusskolas un Baldones Mūzikas pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni.
Skolas foajē ir izvietoti SIA „Marss” atkritumu šķirošanas konteineri. Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji aicina skolas biedrus būt rūpīgiem pret skolas vidi, šķirot atkritumus – papīru, PET pudeles un baterijas, piedalīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
Šajā semestrī sadarbībā ar Baldones novada domes Sociālo dienestu notika lekcijas devīto klašu skolēniem. 12.novembrī 9.a klase noklausījās lekciju “Mācību motivācija un dzīves mērķi”, bet 7.decembrī 9.b klase – “Atkarību izraisošo vielu postošā ietekme”. Lektori – sabiedriskā organizācija “Laimes kalve”.
Jau otro mācību gadu Baldones vidusskolas sākumskolas klases apmeklē mūzikas koncertlekciju ciklu “Mūzika Tev” Rīgas Kongresa namā. Bērni ar mūzikas palīdzību mācās saklausīt dažādas noskaņas, iepazīt mūziku kā izteiksmes līdzekli. Šādi koncerti atklāj bērniem jaunas skaņas, kā arī veicina interesi par mākslu, mūziku un literatūru kopumā.
2015. gada 6. novembrī Jelgavā norisinājās Latvijas Kultūras kanona konkursa pirmā kārta, kurā piedalījās arī Baldones vidusskolas 12.klases komanda – Dana Damlamajana, Luīze Strautmane un Arnis Lamberts skolotājas Dz.Knohenfeldes vadībā un sīvā konkurencē izcīnīja 1.vietu un ieguva balvu par “Citādā” tēmas atspoguļojumu, kā arī saņēma ielūgumus uz Dailes teātra izrādi. 2.kārtai no katra reģiona tika izvirzīta tikai viena komanda.
Baldones vidusskola ir iesaistījusies Izglītības atbalsta programmā “Savai skolai”.
Lai skolēni varētu starpbrīžos uzspēlēt galda tenisu, līdz 14. februārim ir jāsavāc 3200 Maxima uzlīmes. Ir iespēja saņemt arī citas noderīgas lietas.
Vidusskolēni tikās ar ASV vēstniecības kultūras atašeju.
Decembrī sākumskolas un speciālās izglītības skolēni pirmdienās atzīmēja Adventes rītus un organizēja dāvanu iesaiņošanas izstādi.
16. decembrī Baldones vidusskolas skolēni un skolotāji aicināja visus vecākus un vecvecākus uz koncertu “Ziemassvētku sapnis”. Pasākums guva negaidītu atsaucību un zāle bija pārpildīta.
17. decembrī skolā notika Ziemassvētku pasākums ar skolēnu sagatavotajiem priekšnesumiem un balli. 18. decembrī skolēni noklausījās svētku koncertu, saņēma liecības un apbalvojumus par teicamām un labām sekmēm un devās Ziemassvētku brīvdienās.

Klašu pasākumi

Paralēli skolas pasākumiem notika pasākumi klašu ietvaros. Sākumskolā bieži notiek tematiskie klašu vakari. 4.a klase organizēja klases vakaru ar nosaukumu “Rūķu modes skate”. 3.a klase svinēja Apjumības un spēlēja latviešu rotaļas un spēles.
Klases gatavoja un rādīja Ziemassvētku koncertus vecākiem.
1.b klase ciemojās Speciālās izglītības klasēs, gatavoja paciņas un apsveikumus vientuļajiem cilvēkiem – Rīgas zupas virtuves ietvaros.
3.b klase vecākiem iestudēja teātra izrādes “Rūķu bode” un “Saplīsušais zaķēns”.
4.a klase piedalījās labdarības akcijā “Ziemassvētku kartiņa”, zīmējumu izstādē pilsētas bibliotēkā “Vafeļu sirds”, Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļā pilsētas bibliotēkā M.Parras stāsta “Vafeļu sirds” lasījumu pasākumā.
6.a klase organizēja Pidžamu ballīti.
6.b klase piedalījās “Euro Run” sacensībās.
7.a klasei “Ziemassvētki treniņtērpos”.
8.b klase UNESCO kultūras mantojuma ietvaros piedalījās Pasaules lielākajā mācībstundā un runāja par Latvijas kultūrvērtībām. 6.b klase – par ilgstpējīgumu un atbildīgu patēriņu.
12. klase organizēja picu vakaru, filmu un vācu filmu vakarus.
Vidusskolēni tikās ar ASV vēstniecības darbiniekiem.
12. klase šogad ir īpaši aktīva, organizēja sporta dienu, skolotāju dienu, 10.klašu iesvētības, aktīvi iesaistījās Ekoskolas rīcības dienas un Ziemassvētku koncerta organizēšanā, piedalījās Latvijas Kultūras kanona konkursā, JA Titan (biznesa simuplācijas spēles) konkursā Babītē.

Ekskursijas

1.a, 10., 12. klase devās ciemos pie zvēriem Līgatnes dabas parkā.
2.a, 3.b klase apmeklēja Lielvārdi un Salaspili.
2.b, 4.a un 4.b klase devās ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, 4.a klase devās arī uz Ogri un Ikšķili.
4.b, 5.b klase devās ekskursijā uz Tīnūžu muižu, Dendroloģisko parku “Lazdukalni”, keramikas muzeju “Sproģi” un apskatīja Ogres vecpilsētu.
5.c klase devās ekskursijā uz Vecpiebalgām un Daugmales pilskalnu.
5.a, 7.b. klase devās uz Siguldu, Radošo spieķu darbnīcu.
7.a klase devās uz Latvijas Televīziju, raidījumu “Gudrs, vēl gudrāks”.
6.b klase Medicīnas muzejā apmeklēja izstādi “Iepazīsimies – koks”.
8.a klase apskatīja Tehno Annas pagrabus Rīgā.
8.a, 8.b, 11. klase viesojās dzīvnieku patversmē “Mežvairogi”.
8.b klase devās ekskursijā uz Liepāju un Liepājas karostas cietumu.
7.a, 9.a klase bija ekskursijā uz Tarzānu, Siguldu.
8.c, 9.k klase devās uz Vecpiebalgu, mācību ekskursijā uz Pulkarnes lauku sētu un Daugmales multifunkcionālo centru.
11.klase devās ekskursijā uz Līgatnes dabas takām, apskatīja bunkurus un Vienkoču dabas parku.

Koncerti, izrādes

Skolā viesojās leļļu teātris ar izrādi “Rūķītis, kas ceļo”, ko noskatījās sākumskolas skolēni.
2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b apmeklēja mūzikas koncertlekciju ciklu “Mūzika Tev”.
1.a, 4.a klase devās uz “Putnu operu”.
6.b klase koncertzālē Rīga noskatījās Vārnu ielas Republiku.
10., 11. klase noskatījās “Bāskervilu leģendu” Latvijas Nacionālajā teātrī.
12. klase noskatījās “Finita la komedia” Dailes teātrī, “Stokholmas smukuli” un “Burvīgos blēži” Austrumu robežā.

Sports

1.b klase organizēja sporta aktivitāšu pasākumu kopā ar vecākiem.
8.a klase apmeklēja hokeja spēli.
Drošība

Skolēni tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem. Sākumskolā īpašu uzmanību pievērš ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai.

Karjera

Klases stundās tika pārrunāta profesiju daudzveidība, vecāku profesijas, sapņu profesijas, pasaules populārākās profesijas, tālākizglītības iespējas, darbam nepieciešamās īpašības un prasmes. Apmeklējot izstādes, pasākumus un koncertus, skolēni gūst ieskatu dažādās ar mākslu un dabu saistītās profesijās.
Skolēni tikās ar Ventspils stikla pūtējiem, guva ieskatu stikla pūtēju profesijā un varēja noskatīties, kā top dažādi stikla priekšmeti.
1.b klases skolēni audzināšanas stundās pārrunāja vecāku profesijas.
2.a klases skolēni pirms Skolotāju dienas pārrunāja skolotāju darbu.
2.b klases skolēnus audzinātāja iepazīstināja skolas administrāciju un ar pagasta pārvaldes struktūru.
3.a klases skolēniem audzinātāja noorganizēja tikšanos ar fizikas skolotāju Mārīti Eglīti.
3.b klases skolēni internetā spēlēja spēli par profesijām.
5.a klases skolēni pildīja testu “Karjeras izvēle un man piemērotā karjera”.
5.c klase skolēni mājturības stundās veidoja iemaņas pavāra profesijai.
6.b klases skolēni aizpildīja testu par karjeru.
9.a klases skolēni pildīja testu par sociālās ievirzes tipiem.
12.klases skolēni klases stundās runāja par karjeras plānošanu, piemērotību izvēlētajai profesijai, apmeklēja informācijas dienas RTU.
Vidusskolēni tikās ar Swedbank darbiniekiem, iesaistījās Zinātnieku nakts pasākumos.

Patriotiskā audzināšana

Patriotismam un valstiskajiem un gadskārtu svētkiem tika veltītas audzināšanas stundas.
Skolā notika tradicionālais konkurss “Mans talants Latvijai” un fotogrāfiju un zīmējumu konkurss “Mana zaļā Latvija”. Skolēni piedalījās lāpu gājienā, noklausījās Latvijas dzimšanas dienai veltītu koncertu. Skolēni izgatavoja krāsainus lukturīšus, kurus Lāčplēša dienā novietoja pie skolas ārdurvīm un izlika Auseklīša veidolā skolas pagalmā.
Sākumskolas metodiskā komisija veltīja nedēļu Krišjānim Baronam.
3.a klase svinēja Apjumības un veidoja izstādes no dabas materiāliem, kā arī īpašu latviešu rotaļu un spēļu ballīti.
Mārtiņdienā skolēni piedalās Mārtiņdienas gadatirgū, sākumskolas skolēni Miķeļdienā veido izstādes.

Skolēnu izpēte

 • Pasākumi, kas veikti klašu stundu ietvaros:
 • Anketa par brīvā laika izmantošanu (4.a)
 • Anketa – “Vai esi bijis kārtīgs skolnieks?” (4.a)
 • Tests par draudzību “Kam es došu?” (2.b)
 • Apļa saruna – kā rīkoties, ja uzrunā sveši cilvēki (6.a)
 • Tests par karjeru (6.b, 7.a, 9.a)
 • “Profesijas, ka šķiet interesantas” – anketa (7.b)
 • “Sevis izvērtēšana” – anketa (7.b)
 • Karjeras izvēle – anketēšana (8.b)
 • Mediju lietošanas paradumi – anketēšana (8.b)
 • Aptauja – klases adaptācija vidusskolā (10.)
 • “Personības ievirzes tests” (7.a, 9.a)

Galvenās problēmas

 • Atsevišķu skolēnu uzvedība stundās. (4.b, 6.a, 8.a, 8.b)
 • Attieksme pret mācību darbu. (8.a)
 • Skolēnu saskarsmes problēmas (2.b, 3.a, 5.a, 5.b, 7.a, 8.b, 9.a)
 • Nav līdzi mācību līdzekļu. (3.a)
 • Mājas darbu nepildīšana (3.a, 4.b)
 • Neprasme spēlēties (2.a)
 • Liels negatīvo piezīmju skaits (6.a)
 • Nenopietna attieksme pret darbu stundās. (10.)
 • Sekmes (12.)
 • Troksnis (2.b)
 • Emocionālā vardarbība klasē (6.b)
 • Kavējuma zīmes (11.)
 • Stundu sākumu kavēšana (11.)
 • Nesekmība (11.)
 • Motivācijas trūkums (11.)

Sadarbība ar vecākiem

 • Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī).
 • Telefonsarunas.
 • Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē.
 • Tematiskās vecāku sapulces.
 • Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs.
 • Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem.
 • Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā.
 • Vecāku diena 24. novembrī – ieradās 71 vecāks.
 • Vecāku padomes sapulces.
 • Skolas padomes sapulce.
 • Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā.
 • Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu.
 • 2.b klase kopā ar vecākiem I.Kupču, D.Gulbi gatavoja Adventes vainagu.
 • 7.b klases skolnieces Emīlijas Līnas Pētersones tētis Gvido Pētersons divām 7.klasēm ģeogrāfijas stundu ietvaros pastāstīja par kartēm un kartogrāfiju!

Sadarbība ar skolas vadību, sociālo pedagogu, psihologu, priekšmetu skolotājiem

 • Regulāra sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, īpaši pirmajās klasēs.
 • 1.b klasē sociālais pedagogs organizē spēli „Es protu būt skolnieks”.
 • 3.b klasē antimobinga nodarbības Bērnu centrā.
 • Individuālās sarunas ar skolas psihologu, problēmu risināšana.
 • Tikšanās ar sociālo pedagogu, skolas psihologu vecāku sapulcēs.
 • Sociālā pedagoga un psihologa piedalīšanās klases stundās.
 • Sociālais pedagogs veica anketēšanu un individuālas pārrunas par drošību skolā un klasē.
 • Sadarbība ar skolas medmāsu ikdienā, skolēnu veselības uzraudzībā.
 • Individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību par skolēnu sekmēm un prasību izpildi.
 • Tikšanās ar bibliotekāri, iepazīšanās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.
 • Mūzikas skolotājas gatavoja skolēnus koncertiem.
 • Sadarbība ar visiem priekšmetu skolotājiem – sekmes, uzvedības, attieksme, izaugsme u.c. jautājumi.

Veiksmes:

 • sākumskolas veidotais Mārtiņdienas gadatirgus,
 • daudzie un dažādie priekšnesumi konkursā “Mans talants Latvijai”,
 • Ziemassvētku diskotēka, kurā šogad meitenēm bija jāierodas kleitās, puišiem – svinīgi ģērbtiem, un līdzi jāņem groziņi,
 • ētikas kodeksa izstrāde,
 • skolas iesaistīšanās ekoskolas projektā.

Neveiksmes:

 • samazinās vecāku skaits, kuri ir gatavi vadīt stundas Vecāku dienā,
 • līdzekļu trūkuma dēļ samazinājušies viesmākslinieku koncerti, skolēniem ir ierobežotas iespējas apmeklēt kultūras pasākumus Rīgā,
 • klases kūtri iesaistās konkursos un pasākumos ārpus skolas,
 • skolā joprojām notiek skolēnu dežūras, tomēr aktivitāte ir jūtami samazinājusies.

2. semestrī

Aktīvi darbu turpināja Ekoskolas padome, notika tikšanās ar projekta organizatoriem. Projektu dienā Ekopadome kopā ar Dabaszinātņu metodisko komisiju organizēja pārgājienu uz Riekstukalnu, kur skolēniem bija jāpilda dažādi ar vidi, matemātiku un dabaszinātnēm saistīti uzdevumi.
Skolas foajē joprojām atrodas SIA „Marss” atkritumu šķirošanas konteineri, turklāt Ekopadomes skolēni ir izgatavojuši arī paši savas kastes pudelēm un papīram. Ir noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”. Šajā mācību gadā tika savākti 1130 kg makulatūras. Visčaklākie makulatūras vācēji un konkursa uzvarētāji skolā bija 7.a klase.
Baldones vidusskolas sākumskolas klases turpināja apmeklēt mūzikas koncertlekciju ciklu “Mūzika Tev” Rīgas Kongresa namā.
Janvārī klases un vēstures stundās runājām par Barikāžu atceres 25. gadadienu.
27.01. un 07.02. 8-12.klašu skolēni tikās ar prakse.lv pārstāvjiem.
10. februārī skolēni piedalījās Ēnu dienā.
12. februārī notika Valentīndienas pasākumi.
19. februārī vidusskolēni devās uz ASV vēstniecību Rīgā.
26. februāris – Žetonu vakars.
1.martā, „Vecāku dienā”, uz individuālu tikšanos vecākus aicināja priekšmetu skolotāji.
30. martā Enija Miezīte un Laura Bizūne devās uz tikšanos Microsoft Latvija telpās par karjeras iespējām IT nozarē.
31. martā – Aizsardzības ministrijas un Bruņoto spēku lekcija “Kā mēs sargāsim Latviju?”
1. aprīlī, Joku dienā, skolēni sacentās tērpu skatēs. Katrai klasei bija piešķirta sava tēma.
7. aprīlī skolēni tikās ar žurnālistu Ansi Bogustovu, iepazinās ar žurnālista profesiju un iespējām mācīties un studēt Eiropas valstīs.
15. aprīlī sadarbībā ar Baldones novada domes Jaunatnes lietu speciālisti Kristīni Papāni 7.-12. klašu skolēniem tika organizēta Status Quo nodarbība par debatēšanas prasmju apgūšanu.
Skolotāja Iveta Pelčere 27. aprīlī organizēja skolas Dambretes turnīru.
Laikapstākļu dēļ Ielu stafetes tika pārceltas no 20. uz 27.aprīli, jādomā par stafešu organizēšanu aprīļa pēdējā nedēļā.
29. aprīlī skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji Kristīne Počepko un Aleksandra Moskaļenko devās uz VBTI konferenci “Skola un internets – vieta cieņai un sapratnei”.
Ķā katru gadu aprīlī skolēni piedalījās Lielās talkas pasākumos.
6. maijā uz Pieņemšanu pie direktores tika aicināti tie skolēni, kas ieguvuši apbalvojumus Pierīgā un valstī.
10. maijā – Interešu dienā – skolēni kopā ar skolotājiem rīkoja radošās darbnīcas, veidoja izstādes, prāta spēļu turnīrus, viktorīnas. Diena noslēdzās ar skaistu koncertu.
13. maijā skanēja pēdējais zvans 9. un 12. klasei.
Pēdējā maija nedēļā tika organizēta projektu nedēļa, katru dienu veltot vienai tēmai.
Kārlis Dilbo stāstīja skolēniem par drošību uz ūdens.
Baldones vidusskolas skolēni iesaistījās Izglītības atbalsta programmā “Savai skolai” un vāca Maximas uzlīmes. Izdevās nopelnīt gan tenisa galdu, gan citas vērtīgas lietas – krāsas, papīru, mācību materiālus. Preces Maxima sola piegādāt no 15.-30. augustam.
Konkursā “Labākais vidusskolēns” 1. vietu ieguva Dana Esteri Damlamajana, 2. vietu – Severīns Sendijs Nērings, 3. vietu – Luīzei Graustiņa.
Konkursā “Labākā klase” 1. vietu vidusskolas grupā ieguva 12. klase (audzinātāja Biruta Lūce), pamatskolas grupā 1.vietu ieguva 7.a klase (audzinātāja Lita Koreļska).
Otro klašu skolēniem šogad bija iespēja doties uz peldētapmācību Daugmalē.
2. semestrī karjeras pedagogs Inese Grīnvalde organizēja dažādus karjeras pasākumus. 7.aprīlī skolēni tikās ar Ansi Bogustovu. 27. maijā sadarbībā ar Domes Jaunatnes lietu speciālisti Kristīni Papāni tika organizēts „Randiņš ar profesijām”, kurā piedalījās Goran Gora, Daina Lipiniece, Karina Putniņa, Māris Rudzinskis, Mārtiņš Junkers. Artis Žentiņš dalījās ar skolēniem par savu dzīves pieredzi, veiksmēm, neveiksmēm un mērķiem, stāstīja, ka dzīve sastāv no “krist un celties” un ir ļoti svarīgi, ar kādām acīm mēs skatāmies uz pasauli, jo kādi esam mēs paši, tādu mēs redzam arī pasauli sev apkārt.
30.maijā noslēdzās semestris, tika apbalvoti skolēni par sekmēm, un visi priecīgi devās brīvlaikā.
Vēl tikai izlaidumi – 9. klasei 9. jūnijā, 12. klasei – 30. jūnijā.

Klašu pasākumi

Joprojām ļoti aktīvi ir sākumskolas klašu audzinātāji, organizējot dažādus interesantus, tematiskus klašu pasākumus.
1.a klasē notika Burtiņu stafetes un atvadas no Ābeces. 8.janvārī 1.a klase aicināja vecākus uz Sveču dienas koncertu.
1.b klase organizēja Jaungada pasākumu „Pasaciņa, skani, skani” un Ģimenes dienas koncertu vecākiem. 11. jūnijā plānots brīvdabas aktivitāšu pasākums „Pie lielā zupas katla”.
Pasākumus ārpus skolas kopā ar vecākiem rīkoja 1.b, 2.a, 4.b klase.
2.b klase organizēja rotaļu pēcpusdienu un Pīrāgu dienu kopā ar vecākiem.
3.a klase organizēja klases ballīti ar rotaļām, iedzīvināja Lieldienu tradīcijas ar olu ripināšanu un olu kaujām, gatavoja cepumu torti, klāja galdu, mācījās uzvesties un cienāt vecākus vecāku sapulcē.
3.b klase organizēja „Pasaku pēcpusdienu”.
3.a, 3.b klase piedalījās konkursā „Erudīts”.
4.a klase organizēja Valentīndienas ballīti „Sirsnība mūsos” un klases vakaru „Vasarraibumiņi”.
4.b klasei klases vakari “Mīļuma diena”, “Draudzības spēks”.
5.a klasei klases vakars “Brīvais stils”.
5.c, 8.c klasei – koklēšanas pasākums.
6.a, 6.b klase atzīmēja mācību gada noslēgumu.
7.a klase sarīkoja filmu vakaru un veselīgas pārtikas ballīti.
8.c klase svinēja Meteņus un mācījās dziesmas par Māmiņdienu.
10. klase gatavojās un pieteicās ZZ čempionātam.
12. klase organizēja dažādus kopīgus pasākumus – pārgājienus, filmu vakarus, picu vakaru, pēdējā zvana svētkus.
12. klase piedalījās Kultūras Kanona konkursā un konkursā “Jenču laivas”

Ekskursijas

1.a, 4.a, 4.b, 5.b klase devās ekskursijā uz Abavas rumbu, Ventas rumbu un Imulu pasaku taku.
1.b klase devās uz „Lāču ceptuvi”.
2.a, 3.b klase devās ekskursijā uz Bausku, apskatīja muzeju un motormuzeju.
2.a, 2.b devās pārgājienā uz Riekstukalnu, apmeklēja Observatoriju.
2.b, 3.a, 3.b klase devās ekskursijā uz Jelgavu, karameļu darbnīcu, izstaigāja promenādi un kāpa tornī.
3.a klase apmeklēja aušanas darbnīcu Rāmavā un skārdnieka darbnīcu Pulkarnē.
3.a, 5.a klase devās uz biržu.
4.a, 4.b klase devās uz Vēstures un kuģniecības muzeju Rīgā, apmeklēja Nacionālo bibliotēku.
4.b klase devās pārgājienā uz Aušu parku.
5.c klase devās uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.
5.c, 8.c klase devās pārgājienā uz kalnu ar ragavām.
6.a, 6.b, 7.b klase devās ekskursijā uz Klaipēdu, apmeklēja delfināriju, Raganu takas.
7.a, 9.a klase devās ekskursijā uz Liepājas kara ostas cietuma muzeju un 7.a klase arī pārgājienā uz Ķemeru parku.
7.b klases devās uz dzīvnieku patversmi “Mežvairogi”.
8.a, 10., 11. klase devās ekskursijā uz Vecumniekiem.
8.b klase devās ekskursijā pa Vecrīgu.
8.c, 9.k klase apskatīja Salaspils Botānisko dārzu, darbojās dārzniecībā “Stādi” un apmeklēja Mercendarbes muižu.
9.k klase devās uz Baskāju taku.
12. klase devās pārgājienā uz Kausezeru un ekskursijā uz Zoodārzu.

Koncerti, izrādes

1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klase apmeklēja mūzikas koncertlekciju ciklu “Mūzika Tev” Rīgas Kongresa namā.
1.a, 4.a klase noskatījās Liepājas teātra izrādi „Maija un Paija” Latvijas Nacionālajā teātrī.
2.b, 3.b Rīgā, Akadēmiskajā Drāmas teātrī noskatījās „Pīteru Penu”.
8.a, 8.b, 10., 12. klase apmeklēja Dailes teātra izrādi “Finita la comedia!”
12. klase apmeklēja visvairāk teātra izrāžu – Nacionālajā teātrī izrādi “Uguns un nakts”, “Raiņa sapņi”, “Frankenšteinu” un “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu” Dailes teātrī, “Liesmojošā tumsa” Zirgu pastā.

Sports

Ielu stafetes, sporta diena Projektu nedēļā, pārgājiens uz Riekstukalnu.
2. klašu skolēni apmeklēja baseinu.
8.a, 10. klases skolēni kopā ar audzinātāju apmeklēja Hokeja spēles arēnā “Rīga”.
Skolēnu līdzpārvalde organizēja Zvaigžņu spēli basketbolā.

Drošība

Klases stundās pārrunāja drošību saskasrsmē ar svešiniekiem, drošību uz ūdens, pie uguns, elektrības, satiksmes drošību, veselīgu dzīvesveidu un kaitīgiem ieradumiem un to sekām. Ar skolēniem pārrunāja noteikumus riteņbraucējiem.
Baldones ugunsdzēsēji stāstīja skolēniem par drošību uz ūdens.
1.b klase apmeklēja „Džimbas”nodarbības centrā „Dardedze”.
3.b klase apmeklēja antimobinga nodarbības centrā „Baltais Ērglis”, lekciju „Drošs internets”.

Karjera

Tikšanās ar Ansi Bogustovu.
3.a klase devās uz aušanas un skārdnieka darbnīcu, rakstīja, par ko vēlas kļūt un kā sasniegt mērķi. Sadarbībā ar 12. klasi un fizikas skolotāju Mārīti Eglīti piedalījās fizikas eksperimentā.
4.a klase taisīja projektu Uzņēmumus „Kāre”, diskusiju „Mazie tirgotāji”, intervēja frizieri, veica pētījumu „Manas apdzīvotās vietas uzņēmumi”.
5.a, 5.b, 6.a, 6.b klase devās pie kalēja uz Pulkarni.
6.b klase iepazina zivju audzētāju darbu.
8.a klases skolēni tikās ar prakse.lv pārstāvjiem.
9.a un 7.a klases skolēni skatījās filmu “Zaļais pipars” par populāru, savā profesijā un dzīvē veiksmīgu profesiju pārstāvju uzskatiem.
11. klases skolēni tikās ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes docenti E.Apsīti un profesori I.Šteinbergu, RSU sociālās maģistra programmas studenti E.Frišamani-Ērmuižu, kas stāstīja par sociālo darbu.
12. klases skolēni apmeklēja Atvērto durvju dienas RTU, LU, LUU, RSU, VA; piedalījās pasākumos “Studentu kurpēs” RTU, RSU, LUU.
12. klases skolēni sagatavoja prezentāciju par savām gaitām Baldones vidusskolā un iepazīstināja 9. klašu skolēnus gan Baldones vidusskolā, gan Mūzikas skolā.
Skolēni apmeklēja izstādi “Skola 2016”.
Projektu nedēļas Karjeras dienas laikā skolēni piedalījās pasākumā “Randiņš ar profesiju”, tikās ar Arti Žentiņu, devās pie kalēja Raimonda Brīvlauka, tikās ar būvinženieri Edgaru Štrausu, mākslinieci Rūtu Štrausu, Latvijas Gāzes atslēdznieku Alvilu Grīgu.

Patriotiskā audzināšana

Klases stundās skolēni runāja par latviešu tradīcijām, Lieldienām, saulgriežu svētkiem un valsts svētkiem. Pieminēja Barikāžu atceres dienas, noskatījās video. Klases devās ekskursijās uz nozīmīgām Latvijas vietām.
2.b klases skolēni ir iekopuši un aprūpē puķu dobi. Skolēni veica klases ģenerāltīrīšanu, mācot, ka patriotisms sākas no savas darba vietas.
3.a klase iedzīvināja Lieldienu tradīcijas.
8.b klase veica radošo darbu “Mīlēt Latviju” un runāja par to, ar ko lepojas.
8.c klase svinēja Meteņus.
20.janvārī daļa 9.b klases skolēnu piedalījās Barikāžu atceres 25. gadadienai veltītajā pasākumā Rīgā, Doma laukumā.
31. martā vidusskolēni noklausījās Aizsardzības ministrijas un Bruņoto spēku lekcija “Kā mēs sargāsim Latviju?”

Skolēnu izpēte

Pasākumi, kas veikti klašu stundu ietvaros:

 • Skolēnu pašvērtējums (1.a, 3.a, 4.a)
 • Anketa „Manas attiecības ar mammu” (2.a, 2.b)
 • Aptauja par mācību darbu (2.a)
 • Tests vecākiem (2.a, 2.b)
 • Anketa „Es sabiedrībā”(2.b)
 • „Par ko tu vēlies kļūt?” (3.a)
 • Tests ‘Vai es protu sevi kontrolēt komunikācijā?” (3.a, 4.a)
 • Aptauja „Es savā un citu skatījumā” (3.a, 4.a)
 • Aptauja „Vai pienākumi ir vajadzīgi?” (3.a)
 • Nepabeigties teikumi – „Saskarsme” (4.a)
 • Karjeras izvēle (6.a)
 • Sekmju analīze (8.b, 10.)
 • Anketas par personības tipu un spējām tālākai karjeras izaugsmei (8.b)
 • SVID analīze (10.)

Galvenās problēmas:

 • Atsevišķu skolēnu uzvedības traucējumi (1.b)
 • Troksnis un burzma starpbrīžos (1.b, 2.b)
 • Kaušanās un apsaukāšanās (2.b)
 • Attieksme pret klasesbiedriem, emocionāla un fiziska vardarbība (3.a)
 • Skolēni ar mācīšanās grūtībām (3.b)
 • Saskarsme skolēnu starpā (4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 8.b)
 • Sasniegumi mācībās (6.a, 6.b, 9.a)
 • Uzvedība stundās (6.a, 8.b, 9.a, 10.)
 • Stundu sākuma kavējumi (11.)

Ieteikumi audzināšanas darba uzlabošanai

 • Nodrošināt pastāvīgu pedagoga palīga klātbūtni 1. klasēs (1.a, 1.b)
 • Ierobežot mobilo telefonu lietošanu skolā (1.a)
 • Lielās klases dalīt grupās latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā (1.b)
 • Organizēt vecāku tikšanos ar priekšmetu skolotājiem (2.b)
 • Jāpievērš lielāka uzmanība talantīgajiem bērniem (2.b)
 • Aktīvāk iesaistīt vecākus klases darbā (2.b, 3.a, 5.b)
 • Klasei vairāk iesaistīties ārpusstundu konkursos, nodarbībās, pasākumos (4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 7.a, 8.c, 12.)
 • Psihologa lekcija klasei par pozitīvām savstarpējām attiecībām.
 • Organizēt ekskursijas saistībā ar karjeras iespējām. (9.a)
 • Noskatīties filmu “Zaļais pipars” (9.a)
 • Klases vecāku sapulces organizēt kopā ar skolēniem (12.)

Sadarbība ar vecākiem

 • Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī).
 • Telefonsarunas.
 • Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē.
 • Tematiskās vecāku sapulces.
 • Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs.
 • Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem.
 • Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā.
 • Vecāku diena 1. martā – ieradās 39 vecāki.
 • Vecāku padomes sapulces.
 • Skolas padomes sapulce.
 • Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā.
 • Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu.
 • 1.b, 2.a, 2.b klasē laba sadarbība ar vecākiem, vecāku labvēlīga attieksme pret skolu.

Sadarbība ar skolas vadību, sociālo pedagogu, psihologu, priekšmetu skolotājiem

 • 5.a klasē sadarbībā ar sociālo pedagogu tika organizēta sociāli lietišķā spēle “Es protu ievērot noteikumus”.
 • 6.a klasē – apļa saruna ar sociālo pedagogu.
 • 7.a klasē – meiteņu pārrunas ar sociālo pedagogu.
 • Notiek regulārs psihologa darbs, veicot izpētes skolēniem pēc nepieciešamības un saziņā ar vecākiem.
 • Regulāra sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, īpaši pirmajās klasēs.
 • Individuālās sarunas ar skolas psihologu, problēmu risināšana.
 • Tikšanās ar sociālo pedagogu, skolas psihologu vecāku sapulcēs.
 • Sociālā pedagoga un psihologa piedalīšanās klases stundās.
 • Sociālais pedagogs veica anketēšanu un individuālas pārrunas par drošību skolā un klasē.
 • Sadarbība ar skolas medmāsu ikdienā, skolēnu veselības uzraudzībā.
 • Individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību par skolēnu sekmēm un prasību izpildi.
 • Tikšanās ar bibliotekāri, iepazīšanās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.
 • Sadarbība ar visiem priekšmetu skolotājiem – sekmes, uzvedības, attieksme, izaugsme u.c. jautājumi.

Interešu izglītība

Skola piedāvā visu veidu interešu izglītības programmas: kultūrizglītībā, sportā, tehniskajā jaunradē un citās izglītojošās programmās, nodrošinot saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmes iespējas. Šajā mācību gadā skolā darbojās 26 pulciņi. Lai nodrošinātu saturīgu brīvā laika pavadīšanas veidu, klašu audzinātājiem jāmudina skolēni iesaistīties interešu izglītības pulciņos, jo dažās klasēs nodarbojas gandrīz visi, dažās – ļoti maz.
Šajā mācību gadā arī interešu izglītības kolektīvi ir bijuši diezgan kūtri, ļoti maz piedalījušies konkursos un skatēs. 4.-5.klašu deju kolektīvs piedalījās Pierīgas deju kolektīvu skatē 1. aprīlī Mālpilī un ieguva 2. pakāpi (35,5 punkti). 2.-3.klašu deju kolektīvs Pierīgas deju kolektīvu skatē Mālpilī ieguva 2. pakāpi (36,5 punkti). 1.klašu deju kolektīvs Pierīgas deju kolektīvu skatē Mālpilī arī ieguva 2. pakāpi (38,5 punkti).
Skolotāja Iveta Pelčere organizēja Baldones vidusskolas sacensības dambretē. Dalībnieku bija daudz, skolēniem ļoti patika.
Skolotāja Ligita Bergmane organizēja skolas šaha turnīru, ātrspēles turnīru interešu dienā.
Ekonomikas pulciņā tika izveidoti četri SMU, skolēni piedalījās Swedbank seminārā par izdevumu un ienākumu plānošanu, piedalījās “Business Challenge” sacensībās, Vislatvijas SMU pavasara gadatirdziņā.
Vides kluba un ekoskolas pulciņa skolēni piedalījās Babītes vidusskolas rīcības dienā, Ekoskolu Ziemas forumā Ropažu vidusskolā, Baldones tūrisma sezonas atklāšanā, Muzeju naktī Mercendarbes muižā. Pulciņš organizēja un vadīja Rīcības dienu, Ekodienu un Ekopārgājienu. Ir iegūts Zaļais diploms, kas sniedz iespēju pretendēt uz Zaļo karogu.
Mācību gada noslēgumā dalībnieku aktivitāti ievērojami samazinās.

Skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos 2015./2016. mācību gadā

Vislielākā daļa skolēnu, kas neiesaistās interešu izglītības pulciņos, ir pamatskolas posmā. Sākumskolā un vidusskolā procentuālā attiecība ir vienāda.

Veiksmes, neveiksmes, ieteikumi

Veiksmes:

 • Ekoskolas pulciņa darbi,
 • projekta nedēļas aktivitātes, īpaši Ekpadomes organizētais pārgājiens un Karjeras un atbalsta diena,
 • daudzveidīgie karjeras pasākumi,
 • peldētapmācība otro klašu skolēniem,
 • aktīva iesaistīšanās makulatūras vākšanas konkursā.

Neveiksmes:

 • 2. semestrī dramatiski samazinājies samazināties Vecāku dienu apmeklējums – no 71 vecāka novembrī uz 39 vecākiem martā,
 • samazinās vecāku skaits, kas ir gatavi vadīt stundas Vecāku dienā,
 • līdzekļu trūkuma dēļ samazinājušies viesmākslinieku koncerti, skolēniem ir ierobežotas iespējas apmeklēt kultūras pasākumus Rīgā,
 • klases un interešu izglītības kolektīvi kūtri iesaistās konkursos un pasākumos ārpus skolas,
 • skolēnu dežūru aktivitāte ir turpina samazināties.

Ieteikumi audzināšanas darba pilnveidošanai:

 • skolas psihologam izstrādāt metodisko materiālu klašu audzinātājiem, lai uzlabotu skolēnu savstarpējo saskarsmi;
 • atjaunot konkursu “Labie darbi”;
 • aktīvāk organizēt mazās pedagoģiskās sēdes;
 • pamatskolas posmā vairāk iesaistīt vecākus klases un skolas pasākumos, organizēt pasākumus kopā ar vecākiem;
 • aktīvāk piedalīties ārpusskolas pasākumos un konkursos;
 • mudināt skolēnus iesaistīties interešu izglītības pulciņos;
 • aktīvāk organizēt sporta pasākumus skolā;
 • regulāri publicēt informāciju sociālajos tīklos, no nākamā mācību gada plānots, ka ikviens pasākuma organizētājs publicēs atskatu skolas mājas lapā un Facebook;
 • interešu izglītības pulciņiem piedalīties konkursos un skatēs;
 • mudināt skolotājus aktīvāk iesaistīties Ekoskolas projektā.