Paveiktais 2016./2017.m.g.

1. semestrī

1.semestris Baldones vidusskolā ir bijis dažādu notikumu bagāts. Informāciju par paveikto var atrast skolas mājaslapā www.baldonesvsk.lv un Facebook.
1.semestris skolā sākās ar Zinību dienu.
Kad dārzos pilnā plaukumā ziedēja asteres, dālijas un mārtiņrozes, Baldones vidusskolas sākumskolas skolēni kopā ar savām skolotājām skolas zālienā veidoja krāšņus ziedu paklājus. Šoruden skolas pagalmu divu nedēļu garumā rotāja koši ziedošie baloni.
Sākumskolas skolēni aktīvi organizēja Tēvu dienai veltītus pasākumus.
12. septembrī sākās skolēnu pieteikumu pieņemšana skolēnu līdzpārvaldes vēlēšanām. Līdzpārvaldē darbojas 12 skolēni no 8.-12.klasei. Šogad skolā tika atjaunots arī Mazās līdzpārvaldes darbs. Mazajā līdzpārvaldē darbojas 5.-7.klašu aktīvisti.
15. septembrī skolēni skrēja rudens krosu.
21.septembrī skolas pagalmā ieradās “Mobilās veselības” autobuss. Skolēniem bija iespēja saņemt acu ārsta un gastroenterologa konsultāciju. Okulistu apmeklēja 21 skolēns un gastroenterologu – 15 skolēni. Skolas zālē 7. – 12. klases skolēni noklausījās lekciju par pirmās palīdzības sniegšanu.
23.septembrī Baldones vidusskolā Eiropas sporta nedēļas ietvaros notika sporta pasākums “Olimpiskā diena” ar devīzi “Padod bumbu”. Šajā pasākumā piedalījās skolēni no 1. – 12. klasei.
26. septembrī sākumskolas skolēni svinēja Dārza Miķeļus. Līdz nepazīšanai pārvērtušies un izgreznojušies bija ikdienā tik parastie ķirbji, kartupeļi, burkāni, kabači un citi dārzeņi.
26. septembris ir arī Eiropas valodu diena. Skolēni starpbrīžos klausījās Raiņa dzejoli “Lauztās priedes” septiņās valodās – latviešu, lietuviešu, poļu, vācu, krievu, angļu, spāņu.
30. septembrī skolēni piedalījās Zinātnieku nakts pasākumos un svinējām Skolotāju dienu.
5. oktobrī Ekopadomes un līdzpārvaldes skolēni devās uz Smilteni, lai iepazītu dažādas profesijas un darbu mežā.
7. oktobrī pārbaudījumus 5. un 10.klasei bija sagatavojuši vecāko klašu skolēni.
19. oktobrī Baldones sporta kompleksā tika aizvadīta draudzības spēle florbolā starp Baldones pamatskolu un vidusskolu. Spēles beigu rezultāts – 7:5 vidusskolas labā.
31. oktobrī skolā krāšņi svinējām Halovīnu. Visvairāk saposušos skolēnu ar viskrāšņākajiem tērpiem bija 3.b klasē, bet aktīvi piedalījās arī 1.b, 6.a, 9.a, 9.b, 10. un 12.klases skolēni. Mazās līdzpārvaldes skolēni bija sarūpējuši Halovīna pastu un katram skolēnam bija iespēja nosūtīt vēstulīti. Savukārt 12. klases skolēni bija izrotājušies ne tikai paši, bet arī izdekorējuši savu klasi.
4. novembrī noslēdzās konkurss “Skaistākā klases telpa”. Skolēnu uzdevums bija izrotāt savu klasi Latvijas svētkiem, pēc iespējas izmantojot mežā atrodamus materiālus. Žūrijas darbs bija ārkārtīgi sarežģīts, jo visas izrotātās klases bija ļoti skaistas. Īpaša bija speciālās izglītības skolēnu rotātā klases telpa (skolotājas Aiga Staņulāne un Baiba Batarevska) – tā bija pārvērtusies par īstu mežu, kurā dzīvoja eži, pūces, vāveres un citi zvēri.
Ekoskolas Rīcības nedēļā novembrī Ekopadome organizēja aktivitātes skolēniem, lai izglītotu viņus par ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Kā katru gadu 10.novembrī daudzi skolēni kļuva par tirgotājiem Mārtiņdienas gadatirgū. Visaktīvākie bija sākumskolas skolēni, kuri priecēja pārējos ar gardām, skaistām un interesantām lietām.
10. novembris bija arī Vecāku diena, kad vecākiem bija iespēja tikties ar priekšmetu skolotājiem.
11.novembrī skolēni piedalījās Baldones novada domes organizētajā lāpu gājienā.
15.novembrī skolā norisinājās konkurss “Mans talants Latvijai”. Dalībnieki rādīja visdažādākos talantus – dziedāja dziesmas un skaitīja dzejoļus, rādīja karatē paņēmienus, dejoja, brauca ar tēta mazo riteni, zīmēja brīnumpilsētu, spēlēja klavieres un čellu. 1. vietu konkursā ieguva 3. b klases skolēns Alfs Vilcāns, kurš demonstrēja veloprasmes, 2. vietu – divas burvīgas dziedātājas Sofija Gucale (5.b) un Marika Aglaja Ābeļkalne (2.b), 3. vietā – jaunie karatē talanti Haralds Ermuiža un Kristiāns Nosovs no 2.a klases, kā arī 3.b klases skolēns Rūdis Kupčs par ģimenē mantoto talantu cept gardas kūkas. Skatītāju simpātijas pārliecinoši ieguva meiteņu trio ar dziesmu “Wings” – Monta Kārkliņa (10.), Laura Klaudija Fišere (9.a), Marta Sokolova (7.a).
17. novembrī kopīgi ar Baldones mūzikas pamatskolu skolēniem tika organizēts skaists svētku koncerts par godu Latvijas dzimšanas dienai.
Valsts svētku ietvaros, novembra mēnesī,  Baldones vidusskolas muzejā tika izvietota izstāde “Latvijai 98”. Muzeja kompozīcijas veidošanā piedalījās Baldones vidusskolas vēstures pulciņš un skolas skolēni. Izstādē varēja aplūkot skolēnu veidotos apsveikuma plakātus Latvijas dzimšanas dienā, kā arī iepazīties ar svarīgāko vēstures notikumu aprakstu.
Novembra beigās, lai mazliet pietuvinātu Ziemassvētku sajūtu, sākumskolas skolēni un viņu vecāki sarūpēja interesantus darbiņus izstādei – konkursam “Ziemas pasaka”.
Baldones vidusskolas sākumskolas skolēni jau tradicionāli tikās Adventes laika pasākumā “Adventes rīti”, kur tika iededzinātas svecītes Adventes vainagā.
14. decembrī, smaržojot piparkūkām, izskanēja Baldones vidusskolas Ziemassvētku koncerts, veltīts skolotājiem un vecākiem. Dziedāja koristi, solisti, dejoja tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvs, īpaši aizrautīgu zumbu rādīja 2.b klases skolēni kopā ar savu skolotāju I. Melngaili, romantisku rumbu varēja skatīt 12. klases skolēnu izpildījumā, interesanti bija vidusskolēnu iestudējumi, skanēja dzeja Jāņa, Danielas, Adriana, Aleksandras un 5.a klases skolēnu izpildījumā. Skatītāju sajūsmu izraisīja karatistu Haralda un Kristiāna un mākslas vingrotājas Karlīnas priekšnesums. Galvenais, ka ar muguras sāpēm sasirgušais Eduards no Baldones Pladu purva dūņu brāļiem Jēkaba un Kārļa tomēr Ziemassvētku vakarā dabūja dūņas un izārstēja savu muguru. Viss beigtos ar skanīgu dziesmu, ja vien 3.b klases ķekatnieki kopā ar savu skolotāju B. Zeidleri nesagādātu pārsteigumu ar bluķa vilkšanu zālē, tā dedzināšanu laukumā un tējas malkošanu. Tad gan viss beidzās laimīgi.
20.decembrī Baldones vidusskolā notika Eduarda Krūmiņa (darbojas Jauniešu līderisma programmā “Go Beyond”) vadītā nodarbībā “Pašapziņa un es”, kurā piedalījās 10.-12.klašu skolēni. Tās mērķis bija izvērtēt savas prasmes un saprast, ko varam darīt, lai tās attīstītu un vairotu savu pašapziņu un spējas.
20. decembrī skolā notika arī Ziemassvētku pasākums ar skolēnu sagatavotajiem priekšnesumiem un balli. 21. decembrī skolēni noklausījās svētku koncertu, saņēma liecības un apbalvojumus par teicamām un labām sekmēm un devās Ziemassvētku brīvdienās.
Šajā mācību gadā Baldones vidusskola turpina darbu Ekoskolas projektā, skolas gada tēma – mežs. Ekoskolas padomi joprojām vada skolotāja Elīna Spolīte.
Skolas foajē turpina atrasties SIA „Marss” atkritumu šķirošanas konteineri. Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji aicina skolas biedrus būt rūpīgiem pret skolas vidi, šķirot atkritumus – papīru, PET pudeles un baterijas, piedalīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
Baldones vidusskolas sākumskolas klases turpina apmeklēt mūzikas koncertlekciju ciklu “Mūzika Tev” Rīgas Kongresa namā.

Klašu pasākumi

1. semestrī notika dažādi pasākumi arī klašu ietvaros. Klašu kolektīvi svinēja Ziemassvētkus, organizēja tematiskos klases vakarus. Skolēni palīdzēja zīmēt programmu vāciņus Ziemassvētku koncertam vecākiem.
1.a klase pilsētas bibliotēkā piedalījās Ziemeļvalstu literārās nedēļas lasījumos.
2.b klase apmeklēja nodarbības Dabas muzejā „Par zemi, sauli un mums” un „Latvijas dzīvnieki”, organizēja pasaku tēlu tērpu skati, sportisko aktivitāšu vakaru kopā ar vecākiem un sagatavoja priekšnesumu Ziemassvētku koncertam vecākiem.
3.a, 4.a klase kopā ar vecākiem svinēja Tēvu dienu un Ziemassvētku eglīti.
Helovīnu klases vakaru organizēja 3.a, 3.b, 5.b klase.
3.b klase orgnizēja ķekatnieku priekšnesumu un vilka bluķi Ziemassvētku koncertā vecākiem.
4.b klase ar Betarises mammas palīdzību sarīkoja Ziepju darbnīcu, piedalījās Latvijas Bankas izsludinātajā zīmējumu konkursā.
5.a, 8.b klase piedalījās labdarības projektā „Eņģeļu pasts”.
5.a klase piedalījās Latvijas Bankas bērnu zīmējumu konkursā „Mana Latvija”, kur skolēni veidoja zīmējumus Latvijas eiro monētai par godu Latvijas 100 gadu jubilejai.
6.a klase Baldones observatorijā noklausījās lekciju par zvaigznēm un ķīmijas eksperimentiem.
6.b klase organizēja spēļu vakaru.
7.a klase organizēja filmu vakaru.
7.a klase piedalījās konkursā „Gribu būt mobils” un Baldones aktīvās tūrisma sezonas noslēguma velobraucienā.
10. klase iecienījusi Tējas pēcpusdienas, lai sagatavotos skolas pasākumiem – Olimpiskajai dienai, Mārtiņdienas gadatirgum, Ziemassvētkiem, cepuši ruletes un piparkūkas.
11. klase vadīja nodarbības sākumskolas skolēniem par sociāli emocionālo prasmju stiprināšanu.

Ekskursijas

1.a, 2.a devās ekskursijā uz Ausekļa dzirnavām, Dobuļu Zoo.
1.b klase devās ekskursijā uz Saules muzeju un Zinoo centru.
3.a, 3.b, 4.a klase apskatīja A.Pumpura muzeju un Trušu karaļvalsti Lēdmanē.
4.b klase devās ekskursijā uz Lielvārdi.
5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.b klase devās ekskursijā uz Siguldu un Turaidu.
8.a klase iepazina Baldones skaistākās vietas un devās pārgājienā uz Liliju ezeru.
9.a, 9.b, 11. klase devās ekskursijā uz Cēsīm un uz Anatomijas muzeju.
9.c klase devās mācību ekskursijā uz Pulkarni.
10., 12. klase devās ekskursijā uz Valmieru, 10. klase apmeklēja arī Rīgā Anatomijas muzeju un Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Koncerti, izrādes

1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b klase apmeklēja koncertlektoriju ciklu “Mūzika Tev” Kongresu namā – „Varde par princesi”, „Birzīs un norās”. Arī 7.b klase apmeklēja koncertlekciju ciklu ar citu programmu – „Ziemeļu rapsodija” un „Klasika satiek džezu”.
1.a, 1.b, 2.a klase Leļļu teātrī noskatījās izrādi „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”.
8.a, 8.b, 9.a, 10., 11. klase apmeklēja izrādi Dailes teātrī „Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”.
11.klases skolēni apmeklēja klasesbiedrenes Rebekas Skolmeisteres izstādi Vecumnieku mākslas skolā un Baldones kultūras centrā noskatījās Rīgas Improvizācijas teātra izrādi.
12. klases skolēni noskatījās izrādi „Kārkli” Jaunajā Rīgas teātrī.

Sports

Septembris šogad bija īsti sportisks mēnesis. 15. septembrī notika ikgadējais skolas rudens kross. 20. septembrī – Pierīgas skolu Olimpiskās stafetes Krimuldā. 23. septembrī sporta skolotāji organizēja Olimpisko dienu 1.-12.klasei. 27. septembrī – Pierīgas novadu skolēnu rudens kross Riekstukalnā. Skolā notika regulāri florbola turnīri.
8.b klase apmeklēja hokeja maču Arēnā Rīga.

Drošība

Skolēni tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem, skatās mācību filmiņas par drošību. Sākumskolā īpašu uzmanību pievērš ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai. 1.klases pārrunā drošu ceļu uz skolu.
Klases stundās pārrunā drošu vidi internetā.

Karjera

Klases stundās tika pārrunāta profesiju daudzveidība, vecāku profesijas, sapņu profesijas, pasaules populārākās profesijas, tālākizglītības iespējas, darbam nepieciešamās īpašības un prasmes.

Patriotiskā audzināšana

Patriotismam un valstiskajiem un gadskārtu svētkiem tika veltītas audzināšanas stundas.
Skolā notika tradicionālais konkurss “Mans talants Latvijai”. Skolēni piedalījās lāpu gājienā, noklausījās Latvijas dzimšanas dienai veltītu koncertu, ko šogad gatavojām kopā ar Mūzikas skolu.. 4. klašu skolēni gatavoja Latvijas dzimšanas dienas koncertu sākumskolai. 4. novembrī noslēdzās konkurss “Skaistākā klases telpa”, ko skolēni rotāja ar meža materiāliem par godu Latvijas svētkiem. Baldones vidusskolas muzejā tika izvietota izstāde “Latvijai 98”.
Mārtiņdienā skolēni piedalījās Mārtiņdienas gadatirgū, sākumskolas skolēni Miķeļdienā veidoja izstādes.

Skolēnu izpēte

Pasākumi, kas veikti klašu stundu ietvaros:

 • Skolas psihologs pētīja skolēnu adaptāciju 1., 5., 10. klasē.
 • Mācību organizatoriskās prasmes (1.b)
 • Skolēnu rakstura izpēte pēc uzzīmētā koka. (4.a)
 • Kur atrodies tu un tavi klasesbiedri? (5.a)
 • Mans pašvērtējums (5.b)
 • Karjeras izvēle (5.b)
 • Mana iniciatīva klasē (5.b)
 • Kā tu jūties skolā? (6.b, 9.c, 10.)
 • Mobings (7.a)
 • Es klases un skolas dzīvē (7.b)
 • Personības tests (8.a)
 • Mājas darbi (11.)

Galvenās problēmas

 • Skolēnu savstarpējā komunikācija (1.a, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 5.b, 6.b, 7.a)
 • Fiziska vardarbība (1.b)
 • Skolēnu migrācija klasē (4.b)
 • Disciplīnas problēmas (5.a, 7.a, 8.a, 9.b, 11.)
 • Motivācijas trūkums (7.a, 8.b)
 • Smēķēšana (6.b)
 • Sekmes (6.b, 8.a, 12.)
 • Kolektīva saliedēšana (7.b)

Klases audzinātāju ieteikumi audzināšanas darba uzlabošanai

 • Aktīvāk iesaistīt skolas atbalsta personālu – psihologu un sociālo pedagogu
 • Organizēt mazās pedagoģiskās sēdes
 • Stāstīt skolēniem par drošu vidi internetā
 • Organizēt sporta pasākumus kopā ar ģimenēm
 • Vairāk darīt kopā – skolēniem, skolotājiem, vecākiem
 • Aicināt vieslektorus
 • Aprunāties ar skolēniem individuāli
 • Uzlabot sadarbību ar priekšmetu skolotājiem
 • Iesaistīt skolēnus interešu izglītības nodarbībās

Sadarbība ar vecākiem

 • Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī)
 • Telefonsarunas
 • Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē
 • Tematiskās vecāku sapulces
 • Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs
 • Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem
 • Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā
 • Vecāku diena 10. novembrī – ieradās 55 vecāki
 • Vecāku padomes sapulces
 • Skolas padomes sapulce
 • Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā
 • Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu

Sadarbība ar skolas vadību, sociālo pedagogu, psihologu, priekšmetu skolotājiem

 • Nodota informācija psihologam par skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts
 • Regulāra sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, īpaši pirmajās klasēs
 • Individuālās sarunas ar skolas psihologu, problēmu risināšana
 • Tikšanās ar sociālo pedagogu, skolas psihologu vecāku sapulcēs
 • Sociālā pedagoga un psihologa piedalīšanās klases stundās
 • Sociālais pedagogs veica anketēšanu un individuālas pārrunas par drošību skolā un klasē
 • Sadarbība ar skolas medmāsu ikdienā, skolēnu veselības uzraudzībā
 • Individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību par skolēnu sekmēm un prasību izpildi
 • Tikšanās ar bibliotekāri, iepazīšanās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem
 • Mūzikas skolotājas gatavoja skolēnus koncertiem
 • Sadarbība ar visiem priekšmetu skolotājiem – sekmes, uzvedības, attieksme, izaugsme u.c. jautājumi

Veiksmes:

Kā semestra veiksmes jāatzīmē:

 • Tēvu dienas pasākumi sākumskolā
 • Ziemassvētku koncerts vecākiem
 • sākumskolas veidotais Mārtiņdienas gadatirgus
 • daudzie un dažādie priekšnesumi konkursā “Mans talants Latvijai”
 • Ziemassvētku diskotēka
 • skolas darbs ekoskolas projektā
 • mazās pedagoģiskās sēdes klašu ietvaros
 • uzlabojušās skolēnu dežūras skolā

Neveiksmes:

 • nepietiekama skolēnu aktivitāte
 • grūtības motivēt skolēnus apmeklēt skolas kori
 • klases reti iesaistās ārpusskolas konkursos un pasākumos.

2. semestrī

2. semestris Baldones vidusskolā turpinājās tikpat aktīvi, kā pirmais semestris. Informācija par paveikto tiek publicēta skolas mājaslapā www.baldonesvsk.lv, kurā ir gan notikumu kalendārs, gan raksti par aktualitātēm.
Aktīvi darbu turpināja Ekoskolas padome. Šī gada tēma – „Mežs”. Notika tikšanās ar projekta organizatoriem. Ceram šogad beidzot iegūt zilo karogu. Skolas foajē joprojām atrodas SIA „Marss” atkritumu šķirošanas konteineri, turklāt Ekopadomes skolēni ir izgatavojuši arī paši savas kastes pudelēm un papīram. Ir noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”. Šajā mācību gadā visčaklākie makulatūras vācēji un konkursa uzvarētāji skolā bija 5.b klase. Skolēni vāca arī izlietotās baterijas un korķīšus.
Baldones vidusskolas sākumskolas klases turpināja apmeklēt mūzikas koncertlekciju ciklu.
17.janvārī skolā norisinājās iepriekš nebijis pasākums – Augstskolu diena. Augstskolu pārstāvji skolas zālē bija izvietojuši informatīvos stendus, skolēniem bija iespēja iepazīties ar studiju piedāvājumu, uzzināt vairāk par sevi interesējošiem studiju virzieniem.
18. janvārī skolā viesojās Baldones vidusskolas 2016. gada absolventi Luīze Strautmane, Dana Esteri Damlamajana, Arnis Lamberts un Toms Priedītis. Sarunā piedalījās 8.-12.klašu skolēni.
Jaunieši bija sagatavojuši interesantas prezentācijas, kas bija ne tikai humora pilnas, bet arī informatīvi saturīgas un jēgpilnas. Luīze stāstīja par dzīvi Vidzemes augstskolā, Arnis un Dana – Latvijas Universitātē, bet Toms – Latvijas Jūras akadēmijā.
20. janvārī skolēniem radiomezglā atgādināja par 1991. gada barikāžu notikumiem.
25.janvārī Baldones sporta kompleksā notika jautra florbola spēle starp 10. un 11. klašu meitenēm. Jau pirms spēles sākuma tribīnes bija pilnas ar atbalstītājiem, īpaši krāšņi izcēlās desmito klašu fani, kas ar dažādiem tērpiem un skaņu signāliem uzmundrināja savu komandu.
12. februārī notika Valentīndienas pasākumi. Ekopadome aicināja piedalīties akcijā “Es mīlu Tevi, Baldone”. Uzdevums bija nobildēt kādu mīļu vietu Baldonē vai tās apkārtnē, kuru uzskata par skaistu vai kādā citā veidā īpašu, pievienot aprakstu, kāpēc šī vieta ir īpaša un kur tā atrodas.
Valentīndienas noskaņās plānotais koncerts „Mirdzi ar skolotāju” tika pārcelts uz marta beigām.
Arvien vairāk skolēnu katru gadu piedalās Ēnu dienā. Šogad 15.februārī Ēnu dienu pasākumos piedalījās Baldones vidusskolas 1.-12. klases skolēni. Sākumskolas (1.-4.klase) skolēni ar savām klases audzinātājām devās iepazīt dažādas profesijas un to pārstāvjus Baldonē, iepazīstoties ar vietējo uzņēmēju un valsts iestāžu darbu.
17. februārī Baldones vidusskolas skolēni piedalījās akcijā “Silto džemperu diena 2017”, ko organizēja Ekoskolas partneri no Beļģijas. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņu problēmām un veicināt rīcības, kas mazina negatīvo ietekmi uz klimatu. Ekopadome aicināja skolēnus un skolotājus vilkt siltus džemperus, jo tika nedaudz samazināta apkure, lai mazinātu klimata pārmaiņas.
24. februāris – Žetonu vakars.
No 24.-26. februārim Rīgas Rīnūžu vidusskolā risinājās Ekoskolu Ziemas forums, kurā piedalījās arī Baldones vidusskolas Ekopadomes pārstāvji.
2.martā skolā norisinājās Pierīgas novadu sacensības daudzcīņā.
7.martā, „Vecāku dienā”, uz individuālu tikšanos vecākus aicināja priekšmetu skolotāji.
22. martā skolā piestāja Mobilais zināšanu ekspresis – skolēnus izziņas un zinātkāres rosināšanai iekārtots autobuss, kurā 3. un 4. klašu skolēni atraktīvā veidā iepazina Eiropas Savienību. Savukārt pamatskolas un vidusskolas skolēni piedalījās interaktīvā nodarbībā “Esi savas dzīves režisors!”. Ar skolēniem tikās Eiropas Kustība Latvijā prezidents Andris Gobiņš, multimākslinieks Kaspars Blūms – Blūmanis jeb Kašers un TV seja Lelde Lietaviete.
Skolotāja Iveta Pelčere 23. martā jau otro gadu pēc kārtas organizēja skolas Dambretes turnīru.
24. martā skolas radiomezglā tika pieminēta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 25. martā un 14. jūnijā.
25. martā Zemes stundā no 20:30-21:30 ikviens tika aicināts simboliski izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā, tāpēc  24.martā visi tika laipni aicināti uz sveču liešanu ķīmijas laboratorijā, lai Zemes stundā izslēgtu gaismu un ieslēgtu pārmaiņas.
31. martā, par godu 1. aprīļa Joku dienai, skolēni sacentās tērpu parādē „Brīnumainās pārvērtības”. Katrai klasei bija piešķirta sava tēma. Visvairāk aktīvo dalībnieku bija sākumskolas skolēnu vidū. Skolēni bija pārģērbušies par dārzniekiem, supervaroņiem, klauniem, čigāniem, pelēm, sportistiem, slavenībām, zinātniekiem un pat zombijiem.
13. aprīlī Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji devās saliedēšanas pasākumā uz Rīgu.
Interešu diena šogad notika 20.aprīlī, un noslēdzās ar skaistu kocertu vecākiem plkst. 17.00.
Laikapstākļi atkal nelutināja Ielu stafešu dalībniekus 26. aprīlī. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties stafetēs vai atteikties. Liels bija prieks un pārsteigums, kad neņemot vērā lietaino laiku, tikai viena klase atteicās piedalīties skrējienā. Arī šogad piedalījās skolotāju, vecāku un Baldones novada domes darbinieku komanda.
Kā katru gadu aprīlī skolēni piedalījās Lielās talkas pasākumos.
28. aprīlī noslēdzās konkurss „Labie darbi”. Tika apbalvoti skolēni gan par labu dežūru skolā, gan par sociāli atbildīgu attieksmi skolā.
9. maijā skolēniem bija iespēja kārtot Eiropas eksāmenu.
10. maijā uz Pieņemšanu pie direktores tika aicināti tie skolēni, kas ieguvuši apbalvojumus Pierīgā un valstī.
12. maijā skanēja pēdējais zvans 9. un 12. klasei.
Pēdējā maija nedēļā tika organizēta projektu nedēļa, katru dienu veltot vienai tēmai. Karjeras pasākumu ietvaros pēdējā maija nedēļā skolā tika organizētas Zino un Meža dienas.
Maijā skolēni Erasmus+ programmas ietvaros kopā ar skolotāju Elīnu Spolīti un Baldones novada domes jaunatnes lietu speciālistu Renāru Manuilovu devās braucienā uz Horvātiju.
Jūnijā skolēnu grupa Ligitas Bergmanes vadībā devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju.
Konkursā “Labākais vidusskolēns” 1. vietu ieguva Elīna Ivanova, 2. vietu – Līva Krūziņa. Abas meitenes devās viesos pie Baldones vidusskolas absolventes Ilzes Baltmanes uz Itālijas pilsētu Varesi.
Konkursā “Labākā klase” 1. vietu vidusskolas grupā ieguva 10. klase (audzinātāja Biruta Lūce), pamatskolas grupā 1.vietu ieguva 5.b klase (audzinātāja Lāsma Merca).
31.maijā noslēdzās semestris, tika apbalvoti skolēni par sekmēm, un visi priecīgi devās brīvlaikā.
Vēl tikai izlaidumi – 9. klasei 9. jūnijā, 12. klasei – 16. jūnijā.

Klašu pasākumi

Joprojām ļoti aktīvi ir sākumskolas klašu audzinātāji, organizējot dažādus interesantus, tematiskus klašu pasākumus. 1.a klase organizēja klases vakaru “Superklase” par draudzību un sapratni rotaļās un atrakcijās un “Vasariņa klāt!” – spēļu un atpūtas organizēšana brīvajā laikā.
2.a, 2.b, 4.a, 4.b klase piedalījās matemātikas olimpiādē “Ķengurs”. 2.a klase piedalījās arī Prāta bankā Jaunmārupē.
1.a, 2.b klase – zēnu sapulces par spēlēm, disciplīnu un skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
2.b klase apmeklēja nodarbību ciklu Dabas muzejā par putniem, kukaiņiem un augiem.
2.b, 3.b, 4.a klasē – balle “Valentīndiena”.
3.a klase – “Lieldienas”.
3.a klase kopā ar vecākiem organizēja klases pasākumu ārpus skolas – Riekstukalnā.
3.b klase organizēja tradicionālo rotaļu pēcpusdienu.
4.a klase klāja galdu, mācījās uzvesties pie galda.
4.b notika viktorīna “Zini vai mini”.
4.a, 4.b klase organizēja gada noslēguma pasākumu ar vecākiem.
5.a klasē – Kinovakars.
5.a klases vecāki organizēja klasei sporta spēles.
5.b klase kopā ar vecākiem organizēja pikniku.
6.a klasē notika divas tematiskās klases pēcpusdienas.
6.b klase organizēja galda spēļu vakaru.
7.a klase piedalījās konkursā “Gribu būt mobils”.
8.a, 10., 11. klase piedalījās ZZ čempionātā.
8.b klase opā ar vecākiem oganizēja gada noslēguma pasākumu „Saliņās”.
10.klase šogad bija īpaši aktīva – organizēja Tējas pēcpusdienu pēc meža stādīšanas talkas, futbola čempionāta, veidojot materiālus konkursam. Noorganizēja skolā Valentīndienas balli vidusskolēniem.

Ekskursijas

1.a, 2.a klase devās ekskursijā uz šokolādes muzeju Pūrē un Vēja dārzu Smārdē.
1.b klase devās uz Jelgavu – karameļu darbnīcu un zemnieku saimniecības “Līči” atrakciju parku; apskatīja arī Svētes keramikas darbnīcu.
2.b klase devās ekskursijā uz Avārijas brigādes parku Lielvārdē un pārgājienā uz Morisona kalnu.
3.b un 4.a klase devās ekskursijā uz “Laumu” parku.
3.b klase devās pārgājienā uz Lejasezeru.
4.b klase devās ekskursijā uz Ventas rumbu, Riežupes alām, Abavas rumbu, staigāja pa meža taku “Imuliņas”.
5.a, 5.b klase devās ekskursijā uz Tartu, apmeklēja Zinātnes centru un Tartu vecpilsētu.
6.a, 7.a klase arī apmeklēja Jelgavas konfekšu fabriku un spēlēja peintbolu.
6.b, 7.b klase devās uz Tarzānu Siguldā un uz Aļaskas sporta trasi, Suntažu observatoriju.
7.a klase devās pārgājienā uz Riekstukalnu.
8.a klase apmeklēja Anatomikumu, devās velobraucienā uz Kausezeru un ekskursijā uz Stokholmu.
8.b klase devās uz Rīgu, apmeklēja Mākslas muzeju, lēkāja Batutu parkā.
9.a klase devās pastaigā pa meža takām.
9.b klase apmeklēja Kara muzeju Rīgā.
10., 11., 12. klase izstaigāja Milžu taku Ogres Zilajos kalnos.

Koncerti, izrādes

Sākumskolas skolēni – 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b – arī šajā mācību gadā aktīvi apmeklē koncertlektoriju ciklu “Mūzika Tev” Kongresu namā. Šajā semestrī skolēni noklausījās koncertu “Alise Brīnumzemē” un “Makss un Morics”. Koncertlekcijas apmeklē arī 7.b klases skolēni, kuriem ir cita programma – “Mollijas un Dollijas sapnis par skatuvi” un “MTV Top 20”.
1.a, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a, 5.b klase Dailes teātrī noskatījās izrādi “Toma Sojera piedzīvojumi”.
1.b klase Leļļu teātrī – “Emīls un Berlīnes zēni”.
3.b, 4.a klase Spīķeros noskatījās izrādi “Baltā grāmata”.
7.a, 7.b klase Nacionālajā teātrī noskatījās izrādi “Savādais atgadījums ar suni naktī”.

Sports

2.a klases vecāki ir nolēmuši nākamajā mācību gadā iesaistīties projektā “Sporto visa klase”.
Vairāki skolēni piedalījās Riekstukalna krosā.
Skolā regulāri notika florbola sacensībās skolotāja P.Nagļa vadībā.
Norisinājās ikgadējās Ielu stafetes, Projektu nedēļā atsevišķa diena tika veltīta sportam.

Drošība

Skolēni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem.
Sākumskolas skolēni klases stundās regulāri runā par Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību uz ielām un ceļiem.
1.a un 1.b klase sadarbībā ar sociālo pedagogu apmeklēja “Džimbas” drošības skolu.
1.b klases stundā runāja par tēmu “Mana drošība”. 2.b – par drošību skolā un klasē, kā izvairīties no traumām, emocionālu un fizisku vardarbību. Skolēni tiek informēti, kur skolā vērsties pēc palīdzības.
3.b klase tikās ar skolas medmāsu un runāja par drošību skolā.
4. klašu skolēni gatavojās velosipēdistu tiesību saņemšanai un kārtoja eksāmenus.
4.b klase skatījās filmu “Bīstamā robeža” un pārrunāja filmā redzamās situācijas.
5.a klase devās uz nodarbību “Dardedzē”.

Karjera

Šajā mācību gadā skolā ļoti aktīvi darbojas karjeras pedagogs Inese Grīnvalde. Skolēni aktīvi iesaistījās Ēnu dienu pasākumos, apmeklēja Baldones uzņēmējus, piemēram, kokapstrādes uzņēmumu Dzenis, benzīntanku un autoremontdarbnīcu. Projektu nedēļā skolā viesojās zinātnes centrs Zino, un tika organizēti Meža dienu pasākumi.
Skolotāji par karjeru runā arī klases stundās, stāsta par izglītības iegūšanas iespējām, pārrunā nākotnes mērķus. 1.a klasē tēma “Mācības – skolēna darbs”.
Vidusskolēni apmeklēja izstādi „Skola 2017”.

Patriotiskā audzināšana

Klases stundās skolēni runāja par latviešu tradīcijām un ieražām, Lieldienām, Meteņiem, saulgriežu svētkiem un valsts svētkiem. Klases devās ekskursijās uz nozīmīgām Latvijas vietām. Valentīndienas noskaņās Ekopadome organizēja foto konkursu „Es mīlu Tevi, Baldone!” Pieminēja Barikāžu atceres dienas, 4. maija nozīmi Latvijas vēsturē.
3.a klase stundās runāja par skolas tradīciju vēsturi, kaimiņtautu neatkarības dienām.
6.a klases skolēni runāja par armijas un jaunsardzes lomu skolēnu dzīvē.
8.a klases skolēni apmeklēja Baldones skaistākās, nozīmīgākās vietas.
8.b, 10. klase organizēja Baltā galdauta svētkus.
Daudzu klašu skolēni gatavoja apsveikumus māmiņām Mātes dienā.
Skolēni apmeklēja izstādes skolas muzejā.
Skolā viesojās Mobilais ekspresis un informēja skolēnus par Eiropas Savienību. Klases tika informētas par iespēju piedalīties Eiropas eksāmenā 9. maijā.

Skolēnu izpēte

Pasākumi, kas veikti klašu stundu ietvaros:

 • Mani draugi klasē. (3.a)
 • Kā Tu jūties skolā? (3.a, 4.a, 6.b, 7.b)
 • Aptauja “Vai Tu lasi grāmatas?” (3.b)
 • Iepazīsti sevi! (4.a)
 • Tests – temperamenta tipi (4.b, 5.b)
 • Sociālpsiholoģiskās vērtības klasē (7.a)
 • Vai tu esi īsts draugs? (11.)
 • Vai mājas darbi ir nepieciešami? (11.)

Galvenās problēmas

 • Klases disciplinēšana, uzvedības problēmas (1.a, 2.a, 2.b, 4.a, 5.a, 5.b, 7.a, 8.a)
 • Konfliktu risināšanas prasmju trūkums (2.a, 3.b, 4.b, 6.a, 6.b)
 • Mantu zaudēšana (4.b)
 • Mobilo telefonu lietošana skolā (6.b)
 • Smēķēšana (6.b, 8.a)
 • Klases kolektīva saliedēšana (7.b)
 • Sekmes (8.a)

Ieteikumi audzināšanas darba uzlabošanai

 • Klases stundās vairāk izmantot lomu spēles.
 • Dažādot pasākumus darbam ar vecākiem.
 • Iesaistīt klases kolektīvu skolas organizētajos pasākumos.
 • Radīt sakārtotāku vidi skolas ēdnīcā.
 • Sniegt iespēju sākumskolas skolēniem dienas vidū izkustēties un izlādēties.
 • Aktīvāk iesaistīt vecākus skolas dzīvē.
 • Pievērst individuālu uzmanību katram skolēnam.
 • Aicināt uz klases stundām karjeras pedagogu.
 • Turpināt iesaistīt skolēnus mazajā līdzpārvaldē.
 • Vairāk iesaistīt vecākus skolas dzīvē.
 • Aktīvāk organizēt klases pasākumus.
 • Izveidot klases WhatsApp grupu.
 • Organizēt lekcijas skolotājiem un vecākiem par bērnu audzināšanu.
 • Katru rītu satikties ar savas klases skolēniem un pārrunāt iepriekšējās dienas notikumus.

Sadarbība ar vecākiem

 • Regulāras vecāku sapulces (1-3 reizes semestrī).
 • Telefonsarunas.
 • Sazināšanās, informācijas apmaiņa e-klasē.
 • Tematiskās vecāku sapulces.
 • Priekšmetu skolotāju piedalīšanās klases vecāku sapulcēs.
 • Individuālas priekšmetu skolotāju pārrunas ar vecākiem.
 • Individuālas klases audzinātāju pārrunas ar vecākiem par bērnu sekmēm un iekļaušanos klases kolektīvā.
 • Vecāku padomes sapulces.
 • Skolas padomes sapulce.
 • Vecāku piedalīšanās skolas diskotēkas organizēšanā.
 • Atbalsta pasākumu organizēšana kopā ar klases audzinātāju, priekšmeta skolotāju, vadību un skolas psihologu.

Šajā mācību gadā nedaudz pieaudzis Vecāku dienas apmeklējums. 1. semestrī ieradās 55 vecāki, 2. semestrī – 61. 2. semestrī ievērojami aktīvāki bija sākumskolas skolēnu vecāki.

Sadarbība ar skolas vadību, sociālo pedagogu, psihologu, priekšmetu skolotājiem

 • Notiek regulārs psihologa darbs, veicot izpētes skolēniem pēc nepieciešamības un saziņā ar vecākiem.
 • Regulāra sadarbība ar skolas sociālo pedagogu, īpaši pirmajās klasēs.
 • Individuālās sarunas ar skolas psihologu, problēmu risināšana.
 • Tikšanās ar sociālo pedagogu, skolas psihologu vecāku sapulcēs.
 • Sociālā pedagoga un psihologa piedalīšanās klases stundās.
 • Sociālais pedagogs veica anketēšanu un individuālas pārrunas par drošību skolā un klasē.
 • Sadarbība ar skolas medmāsu ikdienā, skolēnu veselības uzraudzībā.
 • Individuālas sarunas ar priekšmetu skolotājiem un skolas vadību par skolēnu sekmēm un prasību izpildi.
 • Tikšanās ar bibliotekāri, iepazīšanās ar bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.
 • Sadarbība ar visiem priekšmetu skolotājiem – sekmes, uzvedības, attieksme, izaugsme u.c. jautājumi.
 • Skolas logopēde E.Koguta sākumskolas skolēniem organizēja smilšu spēles.

Interešu izglītība

Baldones vidusskola piedāvā dažādu veidu interešu izglītības programmas: kultūrizglītībā (tautisko deju kolektīvi, mūsdienu dejas, sporta dejas, estrādes-balles dejas, koris, vokālā studija, dizains un grafika), sportā (vispusīgā fiziskā sagatavotība, florbols, šahs, dambrete), tehniskajā jaunradē (kombinēto tehnoloģiju pulciņš, rokdarbi, kokapstrāde un informātika), vides interešu izglītības programmās (ekoskola un jaunie ģeogrāfi) un citās izglītojošās programmās (novadpētniecība, fizika, ekonomika un mācību firmas). Iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos skolēniem nodrošina saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, karjeras izaugsmes iespējas. Šajā mācību gadā skolā darbojas 27 pulciņi.
Šogad labi veicās Šaha pulciņam, ko vada skolotāja Ligita Bergmane. Ķekavas novada atklātajā šaha čempionātā 8.a klases skolnieks Imants Mieriņš ieguva 1. vietu, bet 1.a klases skolnieks Dmitrijs Macenko – 3. vietu.
Skolotāja Ivetta Tamane ar 1.-.3.kl. mūsdienu deju grupu “Debija” Mūsdienu deju konkursā “Pierīgas kauss – 2017 izcīnīja 3. pakāpi.
Skolotāja Biruta Putniņa ar 2.klašu tautisko deju kolektīvu un 3.-4.klašu tautisko deju kolektīvu Pierīgas novadu deju kolektīvu skatē ieguva 2. pakāpi.
Skolotāja Solvita Zavacka šogad skolā vadīja divus mācību uzņēmumus. Viens no tiem, kuru organizēja 10 klases skolēni Elīna Ivanova, Paula Dance, Linda Kazlauska, Rolands Bračs, Eduards Ķerūds skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā “Vislatvijas SMU pavasara gadatirgus 2017” ieguva nomināciju “Sociālo mediju komunikāciju balva”.

Skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos 2016./2017. mācību gadā

Vislielākā daļa skolēnu, kas neiesaistās interešu izglītības pulciņos, ir pamatskolas posmā, un šajā mācību gadā to skolēnu skaits, kuri nepiedalās nekur, ir pieaudzis. Sākumskolā un vidusskolā procentuālā attiecība ir vienāda.

Visvairāk skolēnu ir iesaistījušies kultūrizglītības programmās (deja, mūzika, māksla), tām arī skolā ir visplašākais piedāvājums. Kultūrizglītības programmās aktīvāk iesaistās meitenes, savukārt zēni dod priekšroku sportam un tehniskajai jaunradei.

Veiksmes:

Kā semestra veiksmes jāatzīmē:

 • Ekopadomes aktīvā darbība,
 • projekta nedēļas aktivitātes,
 • daudzveidīgie karjeras pasākumi,
 • Vecāku dienu apmeklējuma pieaugums,
 • skolēnu dežūru kvalitātes uzlabošanās,
 • deju kolektīvu izaugsme un aktivitāte,
 • skolas kora „atdzimšana”,
 • konkurss „Labie darbi”.

Neveiksmes:

 • ievērojami pieaudzis pamatskolas skolēnu skaits, kas neiesaistās interešu izglītības pulciņos,
 • mācību gada noslēgumā dalībnieku aktivitāte interešu izglītīabs pulciņos samazinās,
 • pieaug atsevišķu skolēnu disciplīnas problēmas skolā.

Ieteikumi audzināšanas darba pilnveidošanai:

 • jāveicina skolēnu iesaistīšanās interešu izglītības pulciņos, jo īpaši pamatskolas posmā;
 • jādažādo sporta un tehniskās jaunrades pulciņi, kuros labprāt iesaistās zēni;
 • jāorganizē lekcijas skolēniem un vecākiem par bērnu audzināšanu;
 • skolas psihologam izstrādāt metodisko materiālu skolotājiem par skolēnu disciplinēšanu;
 • turpināt organizēt mazās pedagoģiskās sēdes;
 • aktīvāk iesaistīt vecākus klases un skolas pasākumos, organizēt pasākumus kopā ar vecākiem;
 • piedalīties ārpusskolas pasākumos un konkursos;
 • organizēt sporta pasākumus skolā;
 • tupināt regulāri publicēt informāciju sociālajos tīklos;
 • piedalīties konkursos un skatēs;
 • mudināt skolotājus aktīvāk iesaistīties Ekoskolas projektā.