Pulciņi 2013./2014.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs
Ritmika 1.kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs 2. – 3. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs 4. – 5.kl. B.Putniņa
Sporta dejas 1. – 4. klasei B.Putniņa
Sporta dejas 5. – 9.kl. B.Putniņa
Balles dejas 10. – 12.klasei B.Putniņa
Hip hop 1. – 4.klasei R.Ansons
Hip hop 5. – 9.klasei R.Ansons
2. – 4.klašu koris L.Merca
5. – 9.klašu koris B.Kalniņa
Gribu dziedāt B.Kalniņa
Grafika un noformēšana J.Antone
Kokapstrāde R.Tenis
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / Grīnvalde
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / K.Šūpole
Mājturība L.Šūpole
Rokdarbu pulciņš A.Damberga
Vispārējā fiziskā sagatavotība G.Knohenfelds
Dambrete un prāta spēles 3. – 4.kl. I.Pelčere
Šaha pulciņš 5. – 12.klasei L.Bergmane
Programmēšana vidusskolai M.Junkers
Vēstures pulciņš S.Goldberga
Izzini Baldoni E.Koguta
Ekonomikas pulciņš S.Zavacka

Atbildēt