Pulciņi 2015./2016.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs
Tautisko deju kolektīvs, 1. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs, 2.-3. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs, 4.-5. kl. B.Putniņa
Estrādes – balles dejas 10.-12. kl. B.Putniņa
2.-4. klašu koris L.Avotiņa
5.-9. klašu koris B.Kalniņa
Gribu dziedāt B.Kalniņa
Teātra pulciņš E.Koguta
Literārais pulciņš S.Krūze
Grafika un noformēšana J.Antone
Dizains L.Šūpole-Tene
Kokapstrāde R.Tenis
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / Grīnvalde
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / S.L.Kupča
Rokdarbu pulciņš A.Damberga
Informātika pamatskolai J.Miklašonoka
Informātika sākumskolai J.Miklašonoka
Informātika sākumskolai I.Kūkuma
Florbols P.Naglis
Visp. fiziskā sagatavotība P.Naglis
Visp. fiziskā sagatavotība J.Linde
Šaha pulciņš 2.-12. klasei L.Bergmane
Dambrete un prāta spēles 3.-4. kl. I.Pelčere
Vides klubs un ekoskola E.Spolīte
Ekonomikas pulciņš S.Zavacka
Novadpētniecība un skolas muzejs I.Odnocenova