Pulciņi 2016./2017.m.g.

Pulciņa nosaukums Vadītājs
Tautisko deju kolektīvs, 1. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs, 2. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs, 3.-4. kl. B.Putniņa
Tautisko deju kolektīvs, 5.-9. kl. B.Putniņa
Sporta dejas B.Putniņa
Estrādes – balles dejas 10.-12.klasei B.Putniņa
Mūsdienu deja 1.-4.kl. I.Tamane
2.-4.klašu koris L.Merca
5.-9.klašu koris B.Kalniņa
Vokālā studija “Dziedundziedi” B.Kalniņa
Dizains un grafika J.Antone
Dizains L.Šūpole-Tene
Tehniskā jaunrade R.Tenis
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / A.Staņulāne
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / I.Kauliņa
Rokdarbu pulciņš A.Damberga
Informātika 3.kl. I.Kūkuma
Informātika 4.kl. I.Kūkuma
Florbols 4.-7.kl. P.Naglis
Visp. fiziskā sagatavotība 8.-12.kl. P.Naglis
Visp. fiziskā sagatavotība 3.-4.kl. J.Linde
Šaha pulciņš 2.-12.klasei L.Bergmane
Dambrete un prāta spēles 3.-4.kl. I.Pelčere
Vides klubs un ekoskola E.Spolīte
Vides pulciņš G.Penķe
Ekonomikas pulciņš S.Zavacka
Novadpētniecība un skolas muzejs I.Odnocenova
Publiskā runa V.Lauciņa-Veinere
Fizika I.Gorbāns