Pulciņu norišu laiki

Baldones vidusskolas interešu izglītības pulciņu norišu laiki 2016./2017.m.g.

Pulciņa nosaukums

Vadītājs

Norises vieta

Norises laiks

P O T C P
Tautisko deju kolektīvs, 1. kl. B.Putniņa aktu zāle 13:20- 14:00 13:20- 14:00
Tautisko deju kolektīvs, 2. kl. B.Putniņa aktu zāle 14:00- 15:00 14:00- 15:00
Tautisko deju kolektīvs, 3.-4. kl. B.Putniņa aktu zāle 15:00- 16:00 15:00- 16:00
Tautisko deju kolektīvs, 5.-9. kl. B.Putniņa aktu zāle 16:00- 16:40 16:00- 16:40
Sporta dejas B.Putniņa aktu zāle 14:40- 16:00
Estrādes – balles dejas 10.-12.klasei B.Putniņa aktu zāle 16:00- 17:00
Mūsdienu deja 1.-4.kl. I.Tamane aktu zāle 14:00- 14:40 13:30- 14:50
2.-4.klašu koris L.Merca 313.kab. un zāle 14:10- 14:50 14:10- 14:50
5.-9.klašu koris B.Kalniņa 305.kab. un zāle 15:00- 16:00 15:00- 16:00
Vokālā studija “Dziedundziedi” B.Kalniņa 305.kab. 14:05- 14:45 14:55- 15:35
Dizains un grafika J.Antone 301.kab. 14:50- 16:10
Dizains L.Šūpole-Tene 102.kab. 14:50- 16:10
Tehniskā jaunrade R.Tenis 107.kab. 14:50- 16:10
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / A.Staņulāne 107.kab. 13:20- 13:50
Kombinēto tehnoloģiju pulciņš R.Tenis / I.Kauliņa 107.kab. 14:00- 14:30
Rokdarbu pulciņš A.Damberga 311.kab. 13:15- 14:35
Informātika 3.kl. I.Kūkuma 207.kab. 14:10- 14:50
Informātika 4.kl. I.Kūkuma 207.kab. 15:00- 15:40
Florbols 4.-7.kl. P.Naglis sporta zāle 13:20- 14:40
Visp. fiziskā sagatavotība 8.-12.kl. P.Naglis sporta zāle 15:00- 16:20
Visp. fiziskā sagatavotība 3.-4.kl. J.Linde sporta zāle 13:20- 14:40
Šaha pulciņš 2.-12.klasei L.Bergmane 304.kab. 15:00- 15:40
Dambrete un prāta spēles 3.-4.kl. I.Pelčere 309.kab. 14:00- 15:20
Vides klubs un ekoskola E.Spolīte 203.kab. 15:30- 18:10
Vides pulciņš G.Penķe 204.kab. 14:10- 14:50
Ekonomikas pulciņš S.Zavacka 8.kab. 15:00- 16:20
Novadpētniecība un skolas muzejs I.Odnocenova 9. kab. 15:00- 16:20
Publiskā runa V.Lauciņa-Veinere 211.kab. 14:10- 15:30
Fizika I.Gorbāns 206.kab. 15:50- 17:10 15:50- 17:10