Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2008./2009.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
L.Ziemele Madara Bembere 3.a Angļu val. daiļrunas konkurss „Edelweiss” 3.v.
V.Matisāne Karīna Biķerniece 5.b Angļu val. daiļrunas konkurss „Edelweiss” 3.v.
V.Fogele Jānis Liepa
Anita Antone
Baiba Ceriņa
Lāsma Bružus
Emīls Dambrovs
10.b
10.b
10.b
9.a
10.a
Konkurss „Jaunie Rīgas sargi” 1.v. raj.
I.Kūkuma Anita Soloveiko
Anete Braufmane
12.a
12.a
Konkurss „Etiķete – veiksmei un karjerai” A raj.
B.Putniņa 2. B grupa
3.-4. A grupa
Rīgas raj. skolu deju kolektīvu skate 2.pakāpe
2.pakāpe
M.Spolīte 8.a klase 8.a Zelta Zivtiņas konkurss 3.vieta

Skolas avīzes „Mirklis” redkolēģija, redaktore Madara Mangina

Konkurss „Labākā pamatskolas klase”- 9.b

Konkurss „Labākā vidusskolas klase”-  11.b

Skolēnu līdzpārvalde, vadītāja Kristīna Plotniece