Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2009./2010.m.g.

Skolotājs Skolēns Klase Aktivitāte Vieta
G.Knohenfelds Sindija Mickus 8.a Sacensības vieglatlētikā 2.v republ.
G.Knohenfelds Krista Ķenga 12.b Rudens kross 1.v. Pierīgas nov.
G.Knohenfelds Lauris Dūzelis 4.b Rudens kross 2.v.
B.Putniņa 3. – 4.kl. Tautiskās dejas II pakāpe
B.Putniņa 1. – 2.kl. Tautiskās dejas II pakāpe
M.Mača Agnese Līce 8.a Vizuālā māksla Atzinība starpt.mērogā
A.Ziemelis Aigars Šilo 8.a Konkurss ”Ritmu spēles” – lietišķā māksla III pakāpe
A.Ziemelis Oskars Tensbergs 9.b Konkurss ”Ritmu spēles” – lietišķā māksla II pakāpe

Skolas avīzes “Mirklis”  – redaktore Krista Alksne (sk. Dz.Knohenfelde)

“Labākā klase” 5. – 9.kl. –  8.a klase (sk.I.Zagorska)

“Labākā klase” 10. – 12.kl. –  12.b klase (sk.A.Ozoliņa)