Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2010./2011.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvi Klase Aktivitāte Vieta
S.Zavacka Loreta Nudiena 11.a Konkurss „Cita Holivuda” 1.vieta
S.Zavacka Krista Alksne 11.a Konkurss „Cita Holivuda” 1.vieta
S.Zavacka Rasma Rozenštrauha 11.a Konkurss „Cita Holivuda” 1.vieta
B.Kaļķe Laura Čerāne 7.a Latvijas nacionālais daiļrunas konkurss 2.vieta
J.Antone Elizabete Erģe 10. Karikatūru konkurss
„Pa – smejies”
atzinība
J.Antone Sigita Grosberga 10. Karikatūru konkurss
„Pa – smejies”
atzinība
B.Kalniņa Koris 2. – 4.kl. Pierīgas nov. koru skate II pakāpe
B.Kalniņa Vok.ans. „Vālodzīte” 5. – 8.kl Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” II pakāpe
B.Kalniņa Vok.ans. „Soneta” 10. – 12.kl. Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” I pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1.-2.kl. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
S.Krūze Ralfs Runcis 3.a Vislatvijas jaunrades darbu konkurss Atzinība
S.Krūze Elīza Parasiga – Parasiņa 3.a Vislatvijas jaunrades darbu konkurss Atzinība
Rihards Snikus

11.a

Jāšanas sports

Skolas avīzes „Mirklis” –  redaktore Krista Alksne (sk.Dz.Knohenfelde)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 5.b klase

„Labākā klase” 10. – 12.kl. –  12.b klase