Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2011./2012.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
B.Kalniņa Koris 5. – 9.kl. Pierīgas nov. koru skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1. – 2.kl. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
S.Krūze 4.a klase 3.a Roberta Mūka konkurss

Skolas avīzes „Mirklis” –  redaktore Valērija Dovidenko (sk.Dz.Knohenfelde)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 6.a klase

„Labākā klase” 10. – 12.kl. –  12.a klase