Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2012./2013.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
B.Kalniņa Koris 5. – 9.kl. Pierīgas nov. koru skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 3. – 4.kl. Pierīgas nov. tautisko deju skate I pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1. – 2.kl. Pierīgas nov. tautisko deju skate  II pakāpe
B.Putniņa Sporta dejas 4. – 10.kl. Sporta deju skate II,III pakāpe

Skolas avīzes „Mirklis” – redaktore Valērija Dovidenko (sk.Dz.Knohenfelde)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 6.b klase (audzinātāja A.Pilmane)

„Labākā klase” 10. – 12.kl. – 12. klase (audzinātāja R.Markova)