Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2013./2014.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
B.Kalniņa Koris 5. – 9. Pierīgas nov. koru skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 2. – 3. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 3. – 6. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
B.Putniņa Sporta dejas 5. – 11. Sporta deju skate II,III pakāpe
I.Pelčere Letīcija Mase 3.a Starpskolu dambretes
sacensības
Atzinība
B.Lūce 10. Konkurss „Lielā talka” Atzinība
I.Čipāne-
Kipāne
7.b Konkurss „Esi drošs – neesi
pārdrošs”
Atzinība
D.Cekula 8.a Zelta Zivtiņas čempionāts Atzinība
D.Eglīte,
I.Šmite
11. Konkurss „Consumer
classroom”
2. kārta

Skolas avīzes „Mirklis” – redaktore Valērija Dovidenko (sk. Dz.Knohenfelde)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 8.a klase (audzinātāja D.Cekula)

„Labākā klase” 10. – 12.kl. – 10. klase (audzinātāja B.Lūce)