Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2014./2015.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
B.Kalniņa Koris 5. – 9. Pierīgas nov. koru skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1. – 2. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 2. – 3. Pierīgas nov. tautisko deju skate II pakāpe
J.Antone Daniela Elise Dūmiņa 7.a Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde „Rakstu darbi” II pakāpe
S.Krūze 3.a klase 3.a Dabas muzeja zīmējumu konkurss „Dziļāk mežā” 1. vieta
I.Melngaile Arturs Dumbris 4.a Daiļrunas konkurss „Edelweiss” 2. vieta
V.Matisāne Solvita Birīte 3.a Daiļrunas konkurss „Edelweiss” 3. vieta
V.Matisāne Daniela Dižūra 6.b Daiļrunas konkurss „Edelweiss” Atzinība
D.Eglīte Agija Presa, Megija Berele, Kristers Suķis 10. SIA „Austra Pak” konkurss „Iedves kartonā dzīvību” Atzinība

Skolas avīzes „Mirklis” – redaktore Anna Smeltere (sk. Dz.Knohenfelde)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 9.a klase (audzinātāja D.Cekula)

„Labākā klase” 10. – 12.kl. – 11. klase (audzinātāja B.Lūce)

„Labākais vidusskolēns” – Luīze Graustiņa un Arnis Lamberts (11.kl.)