Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2015./2016.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
V.Matisāne Marta Sokolova 6.a Pierīgas novadu angļu valodas izteiksmīgās runas konkurss „Edelweiss” 3.vieta
I.Kūkuma,
A.Damberga
Emīlija Puķīte 3.a Pierīgas novadu konkurss „Erudīts” 2.vieta
Edvards Balodis 3.a
Andīna Kagaine 3.b
Ričards Aizupietis 3.b
B.Kalniņa Koris 5.-10.kl. Pierīgas novadu koru skate 2.pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 1.kl. Pierīgas novadu deju kolektīvu skate 2.pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 2.-3.kl. Pierīgas novadu deju kolektīvu skate 2.pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 4.-5.kl. Pierīgas novadu deju kolektīvu skate 2.pakāpe

Lielākie makulatūras vācēji – 7.a klase

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 7.a klase (audzinātāja L.Koreļska)

„Labākā klase” 10. – 12.kl. – 12. klase (audzinātāja B.Lūce)

„Labākais vidusskolēns” – Dana Esteri Damlamajana (12.kl.)