Konkursu uzvarētāji un interešu izglītības sasniegumi 2016./2017.m.g.

Skolotājs Skolēns / Kolektīvs Klase Aktivitāte Vieta
V.Matisāne Solvita Birīte 5.a Pierīgas novadu angļu valodas izteiksmīgās runas konkurss „Edelweiss” 3.vieta
V.Lauciņa-Veinere Arturs Dumbris 6.a 3.vieta
V.Lauciņa-Veinere Amanda Siliņa 4.a Atzinība
I.Melngaile Ingus Dilbo 3.b Atzinība
L.Bergmane Imants Mieriņš 8.a Atklātais šaha čempionāts Ķekavas novadā 1.vieta
L.Bergmane Dmitrijs Macenko 1.a Atklātais šaha čempionāts Ķekavas novadā 3. vieta
I.Tamane Deju grupa “Debija” 1.-3.kl. Mūsdienu deju konkurss “Pierīgas kauss – 2017″ III pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 2.kl. Pierīgas novadu deju kolektīvu skate II pakāpe
B.Putniņa Tautisko deju kolektīvs 3.-4.kl. Pierīgas novadu deju kolektīvu skate II pakāpe
S.Zavacka Elīna Ivanova 10.kl. Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Vislatvijas SMU pavasara gadatirgus 2017” Nominācija “Sociālo mediju komunikāciju balva”
Paula Dance
Linda Kazlauska
Rolands Bračs
Eduards Ķerūds

Lielākie makulatūras vācēji – 5.b klase (audzinātāja Lāsma Merca)

„Labākā klase” 5. – 9.kl. – 5.b klase (audzinātāja Lāsma Merca)

„Labākā klase” 10. – 12.kl. – 10. klase (audzinātāja Biruta Lūce)

„Labākais vidusskolēns” – Elīna Ivanova (10. klase)