IR SASKRIETI STIPRI VAIRĀK KĀ 100!

3.oktobra vakarā Baldones vidusskola vienojās Latvijas simtgadei veltītā sociālā akcijā “SASKRIEN 100 LATVIJAI!”

Plānoto 100 apļu vietā pa visiem kopā mēs noskrējām 1191 apli ap jauno skolas stadionu. Skrējienā piedalījās 68 skrējēji. Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem, absolventiem par necerēto atsaucību! Īpašs prieks par mammām un tētiem ar bērniem, par ģimenēm vairākās paaudzēs, mazajiem brāļiem un māsām, par stiprajiem skolotājiem! Ar apbrīnu vērojām ikviena skrējēja neatlaidību. No sarunām ar skolēniem secinām, ka daudzi no viņiem ir lauzuši iedomātās nevarības robežas, uzstādot personīgos rekordus. Niks Vanuška no 7.a klases saka: ”Man bija mērķis noskriet 50 apļus. Nezināju, vai to varēšu. Tikai tad, kad biju pie 20 apļa, radās pārliecība – varēšu! Tā es tiku līdz 77 apļiem!” 

Baldones vidusskolas sporta skolotājs Elmārs Šefanovskis uzstādīja vēsturiski nepārspējamu rekordu – viņš noskrēja 100 apļus! Pirmais viena cilvēka “simtinieks” jaunajā skolas stadionā tagad pieder viņam. Nākamajā rītā pēc skrējiena Elmārs droši un mierīgi saka: ”Es gribēju būt PIRMAIS un to es izdarīju!”

Baldones vidusskolas saime katrs sev un visi kopā ir pierādījuši  – darot var saprast, darot var sasniegt, kopības sajūta dod milzīgu spēku!

Tas viss Tev – Latvija! Mēs gribam būt veseli! Mēs gribam būt stipri! Mēs gribam būt pirmie!

 Ilona Bēmere, sociālā pedagoģe