Izglītojošas nodarbības

26.maijā skolā notika izglītojošas nodarbības 1.a, 2.c, 10.,11. klasēs traumatisma novēršanas profilaksē. Mērķis ir mācīt un informēt dažāda vecuma bērnus par drošību, biežākajiem traumatisma veidiem, traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem. Bērni tika iepazīstināti ar attiecīgajam vecuma posmam raksturīgākajiem traumatisma veidiem, riskiem un sekām. Teorētiski apskatot tematiskos uzdevumus, bija jāatpazīst traumu riski un diskusijās jādomā par to novēršanu. Skolēni atzīst, ka bija vērtīgi.