Izglītojoši praktiskās nodarbības skolotājiem

Izglītojoša praktiska nodarbība „Izzini sevi – atbalsti citus!” 09.06.2022. no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00 (1. un 2.nodarbība – skolotājiem), vadīs psiholoģe, izaugsmes trenere Maira Dzene

Izglītojoša praktiska nodarbība „Kā būt harmonijā ar sevi?” 09.06.2022. no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 (2.nodarbība – skolotājiem), vadīs psiholoģe, izaugsmes trenere Maira Dzene