Izzini sevi – saproti citus!

SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)

Sadarbībā ar SPKC 9.novembrī un 22.novembrī Baldones vidusskolā 6.a un 6.b klašu skolēni piedalījās pilnībā finansēta ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/106 izglītojošās programmas „Izzini sevi – saproti citus!” nodarbībās. Skolēni pilnveidoja sociāli emocionālās prasmes un izziņu par  emocijām, to pārvaldīšanu, uztveres īpatnībām, cieņpilnu saskarsmi, komunikācijas prasmēm, domu formulēšana, konfliktu risināšanas pamatprincipiem. Skolēni atzīst, ka nodarbības bija vērtīgas.