Izzini sevi-saproti citus

Bezmaksas izglītojošā nodarbība „Izzini sevi – saproti citus!” Baldonē

26.04.2022. plkst.8:30 un plkst.11:45

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Baldones vidusskolu, Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā 26.aprīlī plkst. 8:30 (1.grupai) un plkst. 11:45 (2.grupai) organizē pirmo un otro ciklisko izglītojošo nodarbību par pozitīvo savstarpējo komunikāciju un konfliktu risināšanu.

Izglītojošās nodarbības sastāv no trīs cikliskām nodarbībām ar kopējo ilgumu ir 300 minūtes, kas tiek īstenotas divās tikšanās reizēs.

Izglītojošo nodarbību laikā attiecīgajam klases kolektīvam (t.i., bērniem/ pusaudžiem) tiks sniegtas zināšanas par cilvēka emocijām, uztveres īpatnībām un likumsakarībām un empātiju kā cieņpilnas komunikācijas kultūras stūrakmeni (t.sk., kā to attīstīt), attīstītas pamatiemaņas šo emociju atpazīšanā un vadībā, saliedētas komandas darbības nodrošināšanā, konfliktu atpazīšanā un risināšanas pieejās.

Pirmo un otro izglītojošo nodarbību vadīs konsultatīvā psiholoģe, izglītības un skolu psiholoģe Judīte Iliško.

Bezmaksas izglītojošā praktiskā nodarbība „Izzini sevi – atbalsti citus!” Baldonē

05.05.2022. plkst.14:00

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Baldones vidusskolas atbalstu, aicina Baldones vidusskolas pedagogus un atbalsta personālu apmeklēt izglītojošās praktiskās nodarbības 5.maijā plkst. 14.00, Baldones vidusskolas telpās, Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā.

Izglītojošās praktiskās nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja attīstīt apzinātības un empātijas prasmes, kas veicina izprast veselīgas un neveselīgas agresijas atpazīšanu, autoritatīvo vecākošanas (parenting) stila pirncipu, arī emocionālo un attiecību prasmju apguvi.

Izglītojošās praktiskās nodarbības vadīs konsultatīvā psiholoģe, izglītības un skolu psiholoģe Judīte Iliško.

Vietu skaits ierobežots: 15 – 20 dalībnieki.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Bezmaksas izglītojošā praktiskā nodarbība „Kā būt harmonijā ar sevi?” Baldonē

05.05.2022. plkst.16:00

Slimību profilakses un kontroles centrs ar Baldones vidusskolas atbalstu, aicina Baldones vidusskolas pedagogus un atbalsta personālu apmeklēt pirmo izglītojošo praktisko nodarbību 5.maijā plkst. 16.00, Baldones vidusskolas telpās, Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā.

Pirmās izglītojošās praktiskās nodarbības tēma: “Pašregulācijas prasmes stresa menedžmentam”.

Pirmās izglītojošās praktiskās nodarbības laikā dalībnieki mēģinās izprast pašsajūtas nozīmi ikdienā (t.sk., kas ar to tiek saprasts un ko tā ietekmē?), kā arī pašrefleksijas uzdevumi palīdzēs apzināt fiziskā ķermeņa sajūtas, mainoties dažādiem apstākļiem (piem., kā es šobrīd jūtos un kā es varu parūpēties par sevi šobrīd?), iegūt iemaņas uzmanības pārvirzīšanai – no negatīvām emocijām uz patīkamām emocijām, atpazīt stresu un pielietot dažādas ķermeņa stresa mazināšanas stratēģijas, veidot īstermiņa un ilgtermiņa pieeju karti iekšējā līdzsvara stabilizēšanai un stresa reakciju mazināšanai.

Pirmo izglītojošo praktisko nodarbību vadīs konsultatīvā psiholoģe, izglītības un skolu psiholoģe Judīte Iliško.

Vietu skaits ierobežots: 15 – 20 dalībnieki.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.