Jaunatnes starptautiskās programmas projekts

No 12. līdz 14. aprīlim, Saulkrastos, notika mācības Valsts Programmas iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Trīs dienu klātienes mācībās piedalījās izglītības iestāžu pašpārvalžu komandas no Rīgas 64.vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas, Rīgas 49.vidusskolas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Baldones vidusskolas. Braucam mājās ar jaunu pieredzi un projekta ideju. Nākamais solis projekta izstrāde un tā pieteikums pašvaldībā.

Pašpārvaldes koordinators Sandra Lapiņa-Kupča