Kari Korhonens viesojas Baldones vidusskolā

13. decembrī Baldones vidusskolā viesojās Somijas lektors Kari Korhonens, kurš 7.-12. klašu skolēniem stāstīja par atkarībām no narkotiskajām vielām un kā no tām izsargāties.
Paldies 10. klases skolnieces Annas mammai Sanitai Smelterei par palīdzību šīs tikšanās noorganizēšanā!