Karjeras konsultanta darbs Baldones vidusskolā

Tā kā Latvijā 2015.gadā 4,9% jauniešu pēc pamatskolas un 7,3% pēc vidusskolas beigšanas neturpināja izglītības ceļu, studijām atmeta ar roku 20–28% pirmkursnieku, bet šobrīd bezdarbnieku rindas kuplina vairāk nekā 16000 jauniešu (15–29 gadi), tika nolemts šo problēmu risināt valstiskā līmenī – skolās pieņemt karjeras pedagogus, lai nepieciešamās karjeras prasmes jaunieši apgūtu jau laikus – kopš pirmās klases vai agrāk.

Baldones vidusskola ir viena no tām skolām, kurā darbojas pedagogs – karjeras konsultants. Konsultanta darbs ir tikai nesen uzsākts, bet jau ir notikuši daudzi pasākumi. Ēnu dienā skolēni devās ēnot gan ārstus, gan bruņoto spēku pārstāvjus, reklāmas aģentūru darbiniekus, tiesnešus un daudzus citus. Prieks, ka lielākās daļas skolēnu izvēle bija mērķtiecīga, t.i., viņi izvēlējās ēnot tās profesijas pārstāvi, par ko paši sapņo kļūt, nevis izmantoja iespēju, lai „ paņemtu brīvdienu”. Spriežot pēc skolēnu atsauksmēm, arī viņi paši bija gandarīti par šo dienu un bija ieguvuši bagātīgu pieredzi.

Skolā ciemojās „Prakse lv” pārstāvji. Notika četras lekcijas, kuru mērķis bija izglītot Latvijas vidusskolu vecāko klašu skolēnus par nākotnes darba tirgus perspektīvām, kā arī palīdzēt izvēlēties sev atbilstīgāko profesiju un augstākās izglītības iestādi, kur izvēlēto profesiju apgūt. Tika stāstīts par jaunākajiem projektiem, kas palīdz orientēties profesiju daudzveidībā. Šajās nodarbībās piedalījās skolēni no 8. līdz 12. klasei.

Sadarbībā ar klašu audzinātājiem tika novadītas vairākas klases stundas, kurās skolēni skatījās izglītojošu filmu „Zaļais pipars” un iesaistījās diskusijā par to, kas, viņuprāt, ir svarīgākais, izvēloties profesiju, un ar ko jāsāk, lai atrastu darbu, kas sagādā gandarījumu, atbilst spējām un ir pieprasīts darba tirgū.

Tā kā pasaulē ir vairāk nekā 4000 profesiju, lai iepazītu vienu no tām, ne pārāk populāru, devāmies uz Pulkarnes „Brīvlauku” mājām, kur mūs gaidīja kalējs Raimonds Brīvlauks. Skolēniem bija iespēja redzēt īstu kalēja smēdi un pašiem izkalt kādu saimniecībā noderīgu lietu. Paldies kalējam!

Pasaulē ļoti trūkst IT speciālistu, un, lai „lauztu” stereotipu par to, ka IT speciālisti var būt vienīgi vīrieši, Microsoft Latvija savās telpās organizēja semināru, kurā tika aicinātas piedalīties 13-18 gadus vecas skolnieces. Pasākumā uzstājās sievietes, kas ir piedalījušās IT uzņēmumu izveidošanā un vadīšanā. Baldones vidusskolu šajā pasākumā pārstāvēja 9. klases skolnieces Enija Miezīte un Laura Bizūne.

Sirsnīga izvērtās tikšanās ar Ansi Bogustovu, kurā piedalījās visi Baldones vidusskolas skolēni. Ar 1.- 6. klases skolēniem Ansis Bogustovs diskutēja par žurnālista profesiju, bet 7.-12. klasei stāstīja par iespēju piedalīties jauniešu programmās, gūstot iespēju iepazīst gan dažādas profesijas, gan pasauli tās daudzveidībā.

Šobrīd Baldones vidusskolā tiek izstrādāta Karjeras izglītības programma, kurā tiek noteiktas tēmas arī katrā mācību priekšmetā, piem., CV, motivācijas vēstules rakstīšana utt.

Karjeras pedagogs strādā ar Baldones vidusskolas skolēniem arī individuāli, un uz sarunām tiek aicināti skolēnu vecāki. Darba laiks – skolas mājas lapā.