Karjeras nedēļa 2021

Ikgadējais pasākums karjeras izglītībā ir aizritējis. Šogad Karjeras nedēļa visā Latvijā norisinājās laikā no 11. līdz 15.oktobrim.

Lai gan šogad Karjeras nedēļa tika veltīta IKT nozares iepazīšanai, Baldones vidusskolas skolēniem tās laikā bija iespēja tikties un gūt priekšstatu par sekojošām profesijām: elektroinženieris, farmaceits, jurists, uzņēmuma vadītājs, ugunsdzēsējs – glābējs, influenceris – digitālā satura veidotājs, mākslas kurators, pasizaugsmes treneris, IT speciālists, mūziķis, A/S “Latvijas valsts meži” ģeotelpisko risinājumu izstrādātājs, sociālais darbinieks, profesionāls sportists, pārtikas tehnologs, ārsts. Skolēnus ar iepriekšminētajām profesijām iepazīstināja bijušie skolas absolventi, skolēnu vecāki, baldonieši. Tika uzklausīti pieredzes stāsti par iepriekšminēto profesiju pārstāvju ikdienu, izglītības nozīmi ceļā uz karjeras izvēli un darba pasauli.

Karjeras nedēļa ir pagājusi. Tavai karjerai Facebook lapā joprojām ir iespējams noskatīties Valsts izglītības attīstības aģentūras organizēto diskusiju vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” un diskusiju skolēniem“Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?”.

Paldies par atsaucību, ieguldīto darbu un laiku visiem, kas iesaistījās karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā un vadīšanā.