Karjeras nedēļa Baldones vidusskolā

No 27.novembra līdz 1.decembrim Baldones vidusskolas 1.-12.klases skolēniem, Profesiju darbnīcu ietvaros, skolēniem bija iespēja iepazīt dažādas profesijas:
Par stjuarta profesiju, pieredzē dalījās bijusī Baldones vsk. skolniece Annija Ceriņa ar kolēģi Ilonu Kaļiņinu. Abas meitenes lepojas, ka strādā aviokompānijā “Air Baltic” un ar aizrautību stāstīja par dažādām priekšrocībām, ko piedāvā darba devējs. Piemēram, iespēja nemitīgi pilnveidoties, apgūt jaunas lietas, ceļot, veiksmīgi vienot darbu ar ģimenes dzīvi, studēt, rūpēties par veselību u.c. 9.,12.klašu skolēni tika informēti arī, ka stjuartam jāpiemīt labām saskarsmes spējām, jābūt aktīvam un ar vēlmi palīdzēt. Ka galvenais pienākums nav apkalpot pasažierus, bet rūpēties par viņu drošību. Tāpēc notiek regulāras apmācības, kurās trenētas prasmes rīkoties profesionāli un apdomīgi, piemēram, sniedzot kādam pasažierim nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Meitenes uzsvēra, ka šajā profesijā jābūt augstai stresa noturībai un jāspēj arī pašam izlemt, ko kādā situācijā darīt, jo visas problēmas, ar kurām var nākties saskarties lidojuma laikā, nav iespējams paredzēt un ietvert apmācību programmā. Tāpat darba ēnas puses toties ir lidojumi agri no rītiem vai vēlos vakaros, turklāt fiziski tas ir diezgan nogurdinošs. Ir gan stingri noteikumi par stjuartu atpūtas laiku. Tomēr gan Annijai gan Ilonai ir prieks, ka piepildījušas savu sapni un strādā darbu, kas viņām patīk.

no images were found

Par zirgkopja profesiju skolēnus no 1.-4.klasei iepazīstināja – Līga Broduža. Sešās nodarbībās viņa nodemonstrēja gan parādes tērpu, ar ko jātnieks uzstājas sacensībās, kas ir šīs profesijas svētki un “slavas mirkļi”, kā arī ikdienas apģērbu ko uzvelk, ikdienas darbus darot. Iepazīstināja skolēnus gan ar profesijas “fasādes”, gan otru – ikdienas darba daļu. Līga skolēniem pastāstīja gan par izglītības iespējām, lai iegūtu šo profesiju un tālākizglītības iespējām. Tāpat dalījās zināšanām, kāpēc cilvēki visā pasaulē izvēlas ar zirgkopību saistītas profesijas, par zirgu audzēšanu, sagatavošanu sacensībām, izmantošanu saistītās saimniecībās, iespējām strādāt ar netradicionālām metodēm, palīdzot cilvēkiem ar dažādiem veselības un attīstības traucējumiem, uzņēmējdarbības iespējām, strādājot šajā profesijā. Ar prezentācijas palīdzību iepazīstināja ar prasmēm, īpašībām bez kurām nebūtu iespējams strādāt šajā profesijā. Līga ir viena no nedaudzajiem zirgkopjiem, kuri atšķiras ar to, ka mācās saprast zirgu psiholoģiju. Tāpēc pastāstīja, kas nepieciešams, lai rastu iespēju saprast to, kā domā un pasauli redz zirgs, kā veidot sadarbību ar to. Tāpat bija iespējams noskatīties filmiņu par zirgiem.

no images were found

Par IT speciālista profesiju, savu ceļu uz to un mūsu skolas skolnieces Adeles Balodes tētis – Didzis Balodis, kurš strādā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar dažādu IT risinājumu un programmu izstrādi un ieviešanu. 9.-12. klases skolēni ieinteresēti klausījās konstruktīvo, dzīvo un interesanto stāstījumu, gan par IT speciālista profesiju, gan Didža Baloža personisko pieredzi profesijas izvēlē, kā arī par karjeras iespējām šodien un nākotnē. Tāpat tika pārrunāta drošība datortīklos, kā rīkoties dažādās situācijās, kad tā tiek apdraudēta. Interesanta bija informācija, vai strādājot ar informācijas tehnoloģijām iespējams nopelnīt miljonu?

no images were found

Par ekonomista, kultūras darbu organizatora, aktiera profesijām, sākumskolas skolēniem pastāstīja Baldones vidusskolas absolventi – Luīze Strautmane, Arnis Lamberts, Inmārs Sikle, pastāstot gan par savu pieredzi, mācoties un absolvējot Baldones vidusskolu, gan profesijas izvēli. Stāstījumi bija sirsnīgi, patiesi un atraktīvi un skolēni tos sagaidīja ar jautājumiem.

no images were found

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola pastāstīja par mediķa profesiju un neatliekamās palīdzības sniegšanu, kur mācīties, cik ilgi, vai var sākt jau strādāt studiju laikā, kādām īpašībām jāpiemīt mediķim, lai strādātu NMP dienestā, karjeras iespējas NMP dienestā, kā arī informāciju par NMP dienesta darba specifiku kopumā. Inga sniedza arī īsu, bet ļoti noderīgu informāciju par rīcību nelaimes gadījumos – informācija par ārkārtas tālruni “113”, rīcība stipras asiņošanas, apdegumu un bezsamaņas gadījumā. Noslēgumā bija neliela praktiska darbošanās ar manekenu, lai pilnveidotu izpratni par sirds masāžas veikšanu.

no images were found

Pie 5. un 6.-to klašu skolēniem ciemojās “Brīnumzeme”, no Siguldas un skolēniem bija iespēja izzināt gan inženierzinātņu, gan mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas. Izzinošā piedzīvojuma laikā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule. Tika atkārtotas un nostiprinātas drošības iemaņas uz ceļa, dzelzceļa un mājās, kā arī pārbaudītas zināšanas par ceļa zīmēm. Arī iepazītas tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas un apgūtas telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Darbnīcā katrs skolēns izveidoja savu mazās pasaules gabaliņu, bet dodoties mājup, varēja ņemt līdzi – nākotnes profesionāļu sapņu, prasmju un zināšanu turpmākai iedvesmai.

no images were found

Profesiju darbnīcu nedēļas noslēgumā, Baldones vidusskolas zālē notika pasākums ar sarunām un diskusijām ar Guntaru Raču par viņa pārstāvētajām profesijām – dzejnieks, mūziķis, uzņēmuma dibinātājs un vadītājs un direktors.
Gan Baldones vidusskolas, gan Baldones mūzikas pamatskolas skolēni ar interesi klausījās par Guntara Rača dzīves ceļu, sadarbību ar dažādām grupām un gandrīz visiem Latvijas komponistiem.
Dziesmas ar Rača vārdiem ir iekļautas neskaitāmos latviešu albumos, dziesmu izlasēs, kā arī kinofilmās, kas izdotas Latvijā un citur pasaulē.
Par aktīvu darbību mūzikas biznesā un Latvijas lielākās mūzikas ierakstu kompānijas “Mikrofona Ieraksti” dibināšanu, grūtībām, Repertuāra direktora darbu, pārstāvot arī pasaules mēroga ierakstu kompānijas EMI Records “, kā arī aktīvi koncertējot ar grupu “Bet Bet” turpinot ierakstīt un izdot veiksmīgus dziesmu albumus.

Skolēni tika iepazīstināti ar jaunāko G.Rača jaunāko dzeju albumu.
Mākslinieks atbildēja arī uz skolēnu jautājumiem, iedvesmojot nebaidīties sapņot un piepildīt savus sapņus.
Ar Baldones vsk. skolēnu kora un mākslinieku Uģa Tirzīša, Andra Alviķa, Katrīnas Binderes piedalīšanos tika izpildītas G.Rača dziesmas.

no images were found

Sirsnīgs paldies par atsaucību visiem kuri piedalījās šīs nedēļas aktivitātēs!

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.