Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs

Ilona Bēmere
tel. 27841411
Kabinets Nr. 12
ilona.bemere@baldonesvsk.lv
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien 9:00 – 10:00
Steidzamas nepieciešamības gadījumā vecākiem lūgums zvanīt personiski,
lai vienotos par abpusēji pieņemamu tikšanās laiku.

Speciālais pedagogs

Anita Sakne
tel.  26091645
Kabinets Nr. 13
anita.sakne@baldonesvsk.lv

Psihologs

Viesturs Valdmanis
tel. 29277709
Kabinets Nr. 108.
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien 8:30 – 16:00
Otrdien 8:30 – 16:00
Trešdien 8:30 – 16:00
viesturs.valdmanis@baldonesvsk.lv
Individuālās tikšanās skolēniem un vecākiem, iepriekš sazinoties.

Medmāsa

Dace Eisule
tel. 26625738
Kabinets Nr. 207.a
dace.eisule@baldonesvsk.lv
Baldones vidusskolas atbildīgā persona par epidemioloģisko prasību ieviešanu un uzraudzību.

Pedagoga palīgi

Inese Ošeniece
tel. 29125309
Kabinets Nr. 20
inese.oseniece@baldonesvsk.lv

Santa Freiberga
tel. 20226531
santa.freiberga@baldonesvsk.lv

Ingrīda Kokina
tel. 29767570
ingrida.kokina@baldonesvsk.lv

Elīna Junkere
tel. 29892992
elina.junkere@baldonesvsk.lv

Biruta Putniņa
tel. 26839263 
biruta.putnina@baldonesvsk.lv

Logopēds

Baiba Sviķe
tel. 27745369
Kabinets Nr. 104
baiba.svike@baldonesvsk.lv

Pedagogs karjeras konsultants

Inga Ķenga
tel. 67932265, 27861530
Kabinets Nr. 105
Pieņemšanas laiki:
Otrdien 15:00-16:00
inga.kenga@baldonesvsk.lv
Individuālās konsultācijas skolēniem, iepriekš pierakstoties uz norādīto e-pastu.