Lietvedība

Lietvedības sekretāre     Santa Rasnace

lietvede@baldonesvsk.lv

tālr. 67932317

Tehniskā sekretāre Vaira Narunovska
tālr. 67932317