Skolas administrācija

Direktore Dzintra Knohenfelde
pieņem apmeklētājus pirmdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932713, 20225271
dzintra.knohenfelde@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 1. – 4. klasei, neklātienes grupā un speciālās izglītības programmā) Sarmīte Stuberovska
pieņem apmeklētājus ceturtdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
sarmite.stuberovska@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 5. – 12. klasei) Ligita Bergmane
pieņem apmeklētājus otrdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
ligita.bergmane@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Indra Šmite
pieņem apmeklētājus piektdienās 14:00 – 16:00
indra.smite@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece informātikas jomā Aelita Čerāne
pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 16:00
aelita.cerane@baldonesvsk.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Ģirts Kurmis
tālr. 67932317