Skolas administrācija

Direktore Indra Šmite
pieņem apmeklētājus pirmdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932317
indra.smite@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 1. – 4. klasei) Sarmīte Stuberovska
pieņem apmeklētājus ceturtdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
sarmite.stuberovska@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 5. – 12. klasei) Inga Ķenga
pieņem apmeklētājus otrdienās 9:00 – 11:00
tālr. 67932265, 27861530
inga.kenga@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Sandra Lapiņa Kupča
pieņem apmeklētājus piektdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932713
sandra.lapina@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece informātikas jomā Aelita Čerāne
pieņem apmeklētājus trešdienās 10:00 – 12:00
aelita.cerane@baldonesvsk.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Ģirts Kurmis
tālr. 67932713
girts.kurmis@baldonesvsk.lv