Skolas administrācija

Direktore Indra Šmite
pieņem apmeklētājus pirmdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932317
indra.smite@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 1. – 4. klasei) Sarmīte Stuberovska
pieņem apmeklētājus ceturtdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
sarmite.stuberovska@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece izglītības jomā (mācību jautājumos 5. – 12. klasei) Ligita Bergmane
pieņem apmeklētājus otrdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932265, 27861530
ligita.bergmane@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece audzināšanas jomā Sandra Lapiņa Kupča
pieņem apmeklētājus pirmdienās 14:00 – 16:00
tālr. 67932713
sandra.lapina@baldonesvsk.lv

Direktora vietniece informātikas jomā Aelita Čerāne
pieņem apmeklētājus trešdienās 14:00 – 16:00
aelita.cerane@baldonesvsk.lv

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Ģirts Kurmis
tālr. 67932713
girts.kurmis@baldonesvsk.lv