Vecāku padome

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Jānis Siliņš

Vecāku padomes reglaments

Ar jautājumiem, kas ietilpst Vecāku padomes kompetencē, lūdzam vērsties pie savas klases Vecāku padomes pārstāvja vai Vecāku padomes priekšsēdētāja – Jāņa Siliņa – tālrunis: 26372777; e-pasts: janissilins@inbox.lv