Vecāku padome

Vecāku padomes priekšsēdētāja – Iveta Sondore

Vecāku padomes reglaments

Ar jautājumiem, kas ietilpst Vecāku padomes kompetencē, lūdzam vērsties pie savas klases Vecāku padomes pārstāvja vai Vecāku padomes priekšsēdētājas – Ivetas Sondores 

tel. 28354957

e-pasts

iveta.sondore@gmail.com