Vecāku padome

Vecāku padomes priekšsēdētājs – Jānis Siliņš

Vecāku padomes reglaments

Ar jautājumiem, kas ietilpst Vecāku padomes kompetencē, lūdzam vērsties pie savas klases Vecāku padomes pārstāvja vai Vecāku padomes priekšsēdētāja – Jāņa Siliņa – tālrunis: 26372777; e-pasts: janissilins@inbox.lv

1.a

Ēriks Mieriņš
Sintija Rozniece

1.b

Jānis Āboliņš-Auzuleja
Elēna Vasiļjeva

2.a

Iveta Sondore
Alvis Jēgers

2.b

Dace Rihtere
Iluta Pavezska

3.a

Zane Nosova
Rimants Brālis

3.b

Ēriks Laime-Babris
Ramina Nurahanova

4.a

Iluta Pavezska
Inese Praulīte

4.b

Līga Greiere
Kārlis Dilbo

5.a

Jānis Siliņš
Dace Rēdere

5.b

Jānis Āboliņš-Auzuleja
Iluta Zute-Korotkeviča

6.a

Edgars Liepiņš
Daiga Birīte

6.b

Dainis Persidskis
Ilze Plūme

7.a

Sandra Kušnere
Iluta Zute-Korotkeviča

7.b

Nataļja Rudzīte
Linda Beikerte

8.a

Gertija Beinardte
Inese Veinberga

8.b

Aija Mortukāne
Inese Andersone

9.a

Vineta Vainovska
Edgars Liepiņš

9.b

Evija Dižūra
Māris Rudzinskis

10.

Benita Bužoka
Aija Pūce-Ļitvinova

11.

Ilze Misiņa-Kazlauska
Andris Bērziņš

12.

Viola Āboltiņa