Labie darbi

Baldones vidusskolas 6.b klase piedalījās Labo darbu nedēļā. Sagādāja no mammas un vecmammas ziemas krājumiem pa ievārījumam Baldones pansionāta ļaudīm. Lasīja cītīgi zīles un sūtīja sirsnīgus sveicienus Zoo dzīvnieciņiem. Skolēnu moto ,,No sirds uz sirdi “. Paldies vecākiem.

Klases audzinātāja Eva Šepetovska.