Latvijas simtgade 1978.-1998.gadam!

7.-8.novembrī starpbrīžos tika iemācītas skolēniem dažādas rotaļas un spēles, ko spēlēja skolēni 40 gadus atpakaļ.

Ļoti lielu interesi izraisīja visas spēles, bērni ar lielu interesi tās turpināja spēlēt visos strpbrīžos.