Latvijas skolas soma

Piedaloties projektā “Latvijas skolas soma”, 24. februārī 4.a un 4.b klasei notika tiešsaistes stunda, ko vadīja jaunais aktieris. Skolēni iepazinās ar eksperimentiem, kā var pagatavot mākslīgo sniegu, un izmantojot mammas kosmētikas maciņu, pagatavot rētas un mākslīgās asinis. Šie specefekti tika izmantoti arī filmā “Dvēseļu putenis”. Skolēniem ļoti patika šāda veida aktivitātes. Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.