Latvijas Skolas soma

26. februārī 7.b klase “Latvijas Skolas somas” ietvaros apmeklēja mācību nodarbību Latvijas nacionālajā vēstures muzejā un šī gada tēma bija par bruņienieku dzīvi viduslaiku periodā. Sākotnēji, nodarbības vadītāja raksturoja bruņinieku periodu – tā nepieciešamību, iezīmes un nozīmi. Liela uzmanība tika pievērsta ne tikai stāstījumam par periodu, ieročiem – to veidiem un pielietojumam, bet arī bruņu tērpu attīstībai atbilstoši laikmeta un karošanas prasībām! Skolēniem, neapšaubāmi, nodarbības beigās bija jāatbild uz vadītājas uzdotajiem jautājumiem par uzzināto. Interesanti bija uzzināt, kas tad kandidātam bija jāprot, lai varētu kļūt par bruņinieku, protams, ka prasme rīkoties ar ieročiem, jāšanas prasmes, cīņas iemaņas ir pašas par sevi saprotamas, taču viņiem nācās bez šīm nodarbēm pārvaldīt arī dzejas prasmi un prast spēlēt arī šahu. Katrai no šīm prasmēm neapšaubāmi ir sava nozīme. Tā kā turnīri tiek rīkoti par godu kādai no galma dāmām, tad jāprot ne tikai parādīt savu veiklību pielietojot turnīru ieročus, bet iepriecināt dāmas arī ar literāriem talantiem. Šahs viduslaikos bija ne tikai populāra galda spēle, bet arī attīsta cilvēkā loģisko domāšanu, mudina taktiski plānot gājienus un stratēģiski pārredzēt laukumu, kas, savukārt, ir nepieciešams komandierim kaujas laukā. Gan nodarbības laikā, gan tās beigās jauniešiem pašiem bija iespējams pārliecināties cik ērti ir atrasties bruņās, kā tās iespaido redzeslauku un pārvietošanās spējas. Var droši teikt, ka šāda veida nodarbības ļauj labāk saprast raksturīgo katrā vēstures periodā.”  7.b klases audzinātājs A. Karelsons

no images were found