Lepojamies!

Baldones vidusskolas komanda ir ieguvusi 1. vietu zaļo tehnoloģiju darbnīcās izstādes “Vide un enerģija” ietvaros.
Paldies komandas dalībniekiem – Danai Esteri Damlamajanai, Luīzei Graustiņai, Tomam Priedītim, Arnim Lambertam, Sandai Cielavai, Ernestam Einbergam, Ventam Feldmanim, Annai Smelterei, Laurai Driksnai, Kristapam Vanagam!