Lieliskais profesiju pasākums Rūjienā

Piektdien un sestdien Baldones vidusskolas 6.a klase devās uz Rūjienu, kur notika karjeras pasākums, kuru rīkoja Rūjienas jauniešu centra vadītāja Daina Roze ar centra jauniešiem Agati Rozi, Evelīnu Krauju, Andu Vladimirovu un Kristiāni Seimani.
Rūjienas vidusskolas 6.a klases jaunieši un viņu skolotāja Inita Rozīte uzaicināja ciemos mūsu klasi. Pasākumā varējām iepazīties cits ar citu, veikt kopā dažādas aktivitātes un priecāties.
Šajā divu dienu ekskursijā varējām iepazīt dažādas profesijas un domāt arī par saviem nākotnes plāniem. Piektdienas rītā kopā ar skolotājām Inesi Grīnvaldi un skolotāju Indru Šmiti izbraucām ar labām domām uz Rūjienu, mērojām tālu ceļu, spēlējām spēles, skatījāmies skaistus dabas skatus, kā arī pašu Rūjienu.

Vispirms Rūjienā iepazināmies ar pedagoga profesiju, piedaloties dabaszinību, matemātikas un vācu valodas stundā, kuras vadīja skolotāja Salina no Vācijas un Rūjienas vsk. skolotāja Līga-Āboltiņa Žīgure.
Skolotājas pastāstīja par to, kāpēc izvēlētas šādas profesijas un tad nodemonstrēja mācību stundu. Pēc tam iepazināmies ar bibliotekāra profesiju un apskatījām skolu un mācību telpas. Protams, paēdām un gājām ekskursijā pa Rūjienu. Iepazināmies ar mākslas skolu, muzeju – Japānas istabu, bibliotēku, jauniešu centru. Jauniešu centrā mums pastāstīja par jauniešu centra vadītāja profesiju un jauniešu karjeras izaugsmes iespējām, darbojoties tajā.
Rūjienā ir liels kultūras nams un bibliotēka, kā arī plašākas ēkas, bet Rūjiena ir arī lielāka pilsēta par Baldoni.
Pēc tam mums bija orientēšanās pasākums tumsā pa Rūjienu. Mēs gājām nakts trasīti par tēmu ,,Profesijas”. Nakts trasītei palīdzēja aplikācija ,,Actionbound”, kura deva mums atrašanās punktus un uzdevumus. Šajos punktos mēs iepazināmies ar ugunsdzēsēja, policista, pārdevēja, bibliotekāra darbu, aptiekāra un autobusa vadītāja profesiju. Tas bija aizraujoši ar aplikāciju telefonā nepazīstamā pilsētā tumsā orientēties un atrast konkrētas vietas un atbildēt uz jautājumiem par šo profesiju pārstāvjiem .
Pēc tam šie jautājumi tik pārrunāti un atrastas pareizās atbildes.
Pēc vakariņām notika karaoke, sporta spēles, zorbols un citas aktivitātes. Pirms gulētiešanas skatījāmies filmu par profesiju. Arī Rūjienas 6.klase kopā ar mums nakšņoja sporta zālē.
Nākamajā dienā piecēlāmies neizgulējušies, jo visas nodarbes un aktivitātes aizrāva mūs visu nakti. Paēdām brokastis un no rīta konditore Dzintra Reitfelde no SIA “Liepkalni” mūs iepazīstināja ar konditora profesiju un pastāstīja, kā veidojusies viņas karjera. Komandās gatavojām šokolādes desu pēc īpašas receptes. Vēlāk pavadījām laiku ārā slidojot un skatoties basketbola spēli lielajā sporta hallē.
Bija jau sestdienas pusdienlaiks, kad devāmies mājās. Atvadījāmies no viesmīlīgajiem rūjieniešiem, sakārtojām telpas un devāmies mājās uz Baldoni. Iespējams, ka šāda veida pasākumu atkārtosim arī Baldonē un uzaicināsim rūjieniešus pie mums, jo mums arī ir ko parādīt. Šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju.

Solvita Birīte,
Baldones vidusskolas 6.a kl.skolniece