Matemātikas, informātikas un dabaszinību metodiskās komisijas darbs

Matemātikas, informātikas un dabaszinību metodiskās komisijas ietvaros katru gadu septembra beigās 8. – 12.klases skolēni apmeklē Zinātnieku nakti. Šajā mācību gadā tika apmeklēts jaunais Dabaszinātņu akadēmiskais centrs.

Decembrī notiek skolas matemātikas olimpiāde, un februārī labākie skolēni dodas aizstāvēt skolas godu Pierīgas novada olimpiādē, kur arī šogad bija ļoti labi panākumi.

Metodiskā nedēļa ar devīzi “Mosties, daba un zinātne” notika no 29.februāra līdz 4.martam. Katra nedēļas diena bija saplānota tā, lai tiktu iesaistītas visas klašu grupas. Pirmdienā norisinājās matemātikas spēle “Gudrinieks” 5.un 6.klasēm, 11.klases skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus 10. klasei. Otrdien 5.un 6.klases ķīmijas aizraujošo eksperimentu pasaulē ievadīja skolotāja A. Pilmane. Lai stāstītu 7.klasēm par saviem piedzīvojumiem džungļu maratonā, mūs bija apciemojusi Alma Vītola.

Trešdienas pasākumi norisinājās ar Eko zīmi. Visas dienas garumā 8., 9 un 10.klases skolēni strādāja Eko radošajās darbnīcās. Tika iesaistīti arī Baldones Mūzikas pamatskolas 8.klases audzēkņi. Skolēniem bija jāatrod dažādu iepakojumu logo, kas saistīti ar ekoloģiskajiem produktiem, jāprot atšķirt ekoloģiskā pārtika no citām. Skolēni kopīgi veidoja veselīga dzīvesveida noteikumus, minēja krustvārdu mīklas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī komandām bija jāizveido neapdzīvotas salas attīstības plāns. 6.a.klase gatavoja puķu podiņus no plastmasas pudelēm. Paldies ķīmijas skolotājai E.Spolītei, kas rosina skolēnus domāt un dzīvot “zaļi”. Ceturtdien 8. – 12. kl. skolēniem LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu docente E.Apsīte un profesore I.Šteinberga lasīja lekciju par upju hidroloģiskā režīma īpatnībām Latvijā un tās izmaiņām saistībā ar klimata pārmaiņām. Liela interese skolēniem bija tad, kad zinātnieces demonstrēja elektronisko degunu, kurš imitē ožas sajūtu. Viņas arī pastāstīja par studiju iespējām ĢZZF un darba iespējām pēc studiju beigšanas. Piektdien 9.klasēm notika spēle “Gudrs un vēl gudrāks”, kur skolēniem bija jāpierāda savas zināšanas visās dabaszinātņu jomās. Uz spēli tika aicināti arī Baldones Mūzikas skolas 9. klases audzēkņi. 1.vietu ieguva R. Bračs (9.a.kl.), 2.vietu – E. Ķerūds (9.a.kl.), bet 3.vietu ieguva Baldones Mūzikas pamatskolas 9.klases skolniece R. Rozenštrauha. Paldies visiem dabaszinātņu, matemātikas un informātikas skolotājiem, kas padarīja šo MK nedēļu aizraujošāku, radošāku un krāsaināku.